Verlies van het recht op de PSA status

Een persoon met een PSA status kan het recht op de PSA status verliezen indien betrokkene:

  1. zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten tegen de veiligheid en waardigheid van de staat Suriname of misdaden tegen de menselijkheid, terrorisme, mensenhandel en/of slavernij.
  2. Veroordeeld is voor handelingen krachtens artikel 149, 169, 170,175 t/m 178,183 en 184 van het Wetboek van Strafrecht.
  3. Actief is in de Militaire dienst van een land dat in staat van oorlog is met Suriname/ gewapend conflict heeft met Suriname.
  4. Werkzaamheden c.q. activiteiten verricht voor de nationale veiligheidsdiensten en/of geheime diensten van welk land dan ook ter wereld.

Ook van rechtswege kan een persoon de PSA status kwijtraken op basis van artikel 10 van de Wet PSA.