Het PSA document

Het PSA document houdt in, een geldig bewijs dat de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgegeven als bewijs dat de PSA status is geactiveerd.

Het PSA document is conform de informatie in het paspoort:

 • PSA doc. nr.
 • Datum van afgifte
 • Vervaldatum 
 • Naam
 • Voornamen
 • Geboorte datum
 • Geboorte plaats
 • Geslacht: M / V

De PSA gerechtigde: wie kan de PSA status activeren?

Een PSA gerechtigde (artikel 2 Wet PSA, S.B. 2014 no.8) is iedere persoon die niet de Surinaamse nationaliteit bezit en die:

 • In Suriname geboren is, met uitzondering van hen wier ouders, die zelf niet van Surinaamse afkomst zijn/waren, in buitenlandse dienst of voor studie of enige nadere zaak tijdelijk in Suriname vertoeven/vertoefden bij de geboorte van die persoon (eerste generatie);
 • Niet in Suriname geboren is, maar ten minste één ouder heeft op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is (tweede generatie);
 • Niet in Suriname geboren is, maar tenminste één grootouder heeft die op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is (derde generatie).

Gezinsleden:

De PSA gerechtigde die zijn/haar status activeert, kan een "PSA document voor gezinsleden" aanvragen voor zijn/haar wettige partner (Surinaams BW) indien deze zelf geen recht heeft op de status en/of voor elk van zijn/haar minderjarige (pleeg) kinderen die tot het gezin van de PSA behoren.

Een minderjarige kan recht hebben op de PSA status ingevolge de Wet PSA, terwijl de ouder/voogd dit recht zelf niet heeft. De ouder/voogd kan dan op basis van artikel 5 lid 5 van de Wet PSA als wettelijke vertegenwoordiger de PSA status voor de minderjarige activeren. Daarbij kan hij/zij, indien behorende tot het gezin waarvan de minderjarige deel van uitmaakt, zelf ook het PSA document voor gezinsleden aanvragen.