Geldigheidsduur / Verlenging

Het PSA document wordt uitgegeven voor een periode van 5 jaren door het ministerie van Buitenlandse Zaken, met name het Onderdirectoraat Consulaire Zaken en Personenverkeer. De PSA gerechtigde heeft de mogelijkheid om 3 maanden vóór de vervaldatum van het PSA document, verlenging aan te vragen via dezelfde aanvraagprocedure.

Voor de verlengingsaanvraag moet het oud PSA document samen worden gescand met het paspoort.

Let wel:

De verlenging van het PSA document wordt niet stilzwijgend verlengd, het moet opnieuw worden aangevraagd.