Bekendmaking m.b.t. verstrekking PSA informatie

De verstrekking van informatie m.b.t PSA geschiedt op het Onderdirectoraat Consulaire Zaken  en Personenverkeer aan de Henck Arronstraat no. 6-8, te Paramaribo als volgt:

Bali

Maandag – Vrijdag: 08.00 u  - 14.00 u

 

Telefonisch

Maandag – Vrijdag: 08.00 u  - 14.00 u, dagelijks op het tel nr. 426431

 

Afgifte van PSA documenten

Dinsdag en donderdag: 11.00u - 13.00u