Achtergrond PSA

Het doel van de Wet PSA is om de relatie tussen de Staat Suriname en Personen van Surinaamse Afkomst waar ook ter wereld te formaliseren. Hoewel het recht op de PSA status veel mensen toekomt, is het aannemen van de status vrij. De activering van de PSA status kan worden geactiveerd via de website: www.gov.sr/psa .Echter is het van belang te vermelden dat de PSA niet automatisch in werking treedt en niet opgelegd kan worden aan personen. Het is noodzakelijk gebleken dat bij de implementatie van de Wet PSA het Ministerie van Buitenlandse Zaken PSA documenten aanmaakt en uitgeeft in gevolge van artikel 2 lid 2 van de Wet PSA.

Voor de uitvoering van de Wet PSA zijn de volgende Staatsbesluiten afgekondigd:

  1. SB 2014 no 120 (BUZA)

STAATSBESLUIT van 12 september 2014, ter uitvoering van artikel 3 lid 3 van de WET van 21 januari 2014 (Wet PSA S.B. 2014 no. 8), houdende vaststelling van de Status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die Status Voortvloeien.

  1. SB 2014 no.182 (BIZA)