Visie

De duurzame ontwikkeling van de Republiek Suriname en haar burgers te verwezenlijken door zich de komende periode in te zetten voor:

  1. de efficiëntie en effectiviteit van het Ministerie met inbegrip van de buitenlandse dienst;
  2. een zo breed mogelijke diversificatie en optimale benutting van bilaterale, regionale en multilaterale samenwerkingsvormen;
  3. een consistente en correcte communicatie van relevante informatie over Suriname, inclusief de nationale standpunten en internationale committeringen;
  4. de optimale benutting van fondsen en technische assistentie ter ondersteuning van ontwikkelingsprogramma’s en -projecten. Het streven is dat de Republiek Suriname ook komt tot ontwikkeling van een eigen ontwikkelingsprogramma ten behoeve van ontwikkelingslanden;
  5. de strategische ontwikkeling van een migratie- en visumbeleid, met bijzondere aandacht voor de Diaspora.