Missie

  • Het behartigen in het buitenland van de belangen van de Republiek Suriname en haar onderdanen.
  • Het bijdragen aan de bevordering van wereldvrede en duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau.
  • Het leveren van een bijdrage aan de transformatie van de Surinaamse samenleving naar een moderne maatschappij.
  •  Het bevorderen van de bijdrage van de Surinamers in de diaspora aan de nationale ontwikkeling.
  • Het bevorderen van de ontwikkelingsgerichte diplomatie, waaronder de Presidentiële diplomatie en de economische diplomatie.