Historie

Historie
Regeringen hebben reeds vroeg in het tijdperk relaties met elkaar onderhouden. Regelmatig werden vertegenwoordeigers en koeiers gezonden naar verre streken om het belang van hun regering te dienen.
Het instituut van Speciaal Afgezant dan wel Speciale Koerier van de Koning/ Keizer was het meest bekend.
Met de ontwikkelingen van de Keizer werd het systeem van Staten en Staatssoevereiniteit geintroduceerd.
Markant hierbij was de Vrede van Westfalen 1648. Soevereiniteit van de persoon werd vervangen door de soevereiniteit van de Staat.
De Staat werd het centrum van de Internationale Politiek.
Vaak met het Staatshoofd als leidinggevende actor en het Ministerie van Buitenlandse Zaken
als diplomatiek instituut bij uitstek. Vele jaren zijn Ministeries van Buitenlandse Zaken (Internationaal) de spil geweest van het buitenlandsbeleid van hun respectieve land.

Modern internationaal recht
Voor het modern internationaal recht is een land pas gerechtigd tot het voeren van een buitenlands beleid wanneer het staatsrechtelijk onafhankelijk is.
Voor Suriname betekent dit dat het buitenlands beleid werd gevoerd door Nederland tot 1975.

In 1975 kon Suriname haar eigen buitenlands beleid voeren.
De Grondwet zegt in artikel 101 dat de President van de Republiek de leiding heeft over de buitenlandse politiek en dat hij de ontwikkeling van de internationale
rechtsorde bevordert. Ter uitvoering van deze bevoegdheid is primair te zijner beschikking het Ministerie van Buitenlandse Zaken als onderdeel van de regering  Van Suriname.