Onderdirectoraat Internationale Ontwikkelingssamenwerking

Doelstelling:

Het onderdirectoraat Internationale Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel
coördineert de internationale ontwikkelingssamenwerking in bilateraal en multilateraal verband, met uitzondering van de internationale financiele instellingen, als mede het bevorderen van het vergroten van het aandeel van Suriname in de internationale handel.

Het onderdirectoraat Internationale Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel bestaat uit afdelingen:
1. Internationale Ontwikkelingssamenwerking en
2. Internationale Handel

De taak van de afdeling Internationale Ontwikkelingssamenwerking is gericht op het toezien van een effectieve invulling van afspraken gemaakt met internationale ontwikkelingspartners, opdat Suriname haar afspraken nakomt en optimale voordelen en resultaten behaalt uit de samenwerkingsrelaties.

Taakstelling:

• De zorg voor beleidsadvisering, de beleidsuitwerking en beleidscoordinatie bij bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden;
• De coördinatie van het vaststellen van de strategieën van de internationale ontwikkelingspartners
• Monitoring en evaluatie van ontwikkelingsafspraken
• Het verwerven van inzicht over de criteria, het beleid en de werkwijze van de donoren en rapportage hierover;
• Het leveren van een bijdrage aan het opstellen, beoordelen en begeleiden van de periodieke rapportages van de internationale ontwikkelingspartners en;
• Het verschaffen van informatie over het beleid, de procedures( regels en richtlijnen),bij de besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van projecten en programma's aan belanghebbenden.

De afdeling Internationale handel heeft als doel het vergroten van Suriname in het internationaal handelsgebeuren  door middel van:
• het verwerven van inzicht met betrekking tot de internationale handels overeenkomsten en de stand van zaken in de handel tussen Suriname en andere landen; en het verschaffen van informatie daarover aan belanghebbenden.
• Het coördineren van nationale consultaties met relevante belanghebbenden met het oog effectieve participatie in internationale handelsovereenkomsten en het rapporteren hierover;
• Het vervullen van een brugfunctie tussen de werkarmen van het ministerie in het buitenland en relevante organisaties in het kader van de economische diplomatie.