Onderdirectoraat Geopolitieke Aangelegenheden

De Geopolitieke Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn belast met de coördinatie en het monitoren van het buitenlandsbeleid van de Republiek Suriname ten aanzien van de rest van de wereld (Azië, Afrika, het Caribisch gebied, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Oceanië). Dit wordt verwezenlijkt via de gevestigde bilaterale-, regionale-, en multilaterale betrekkingen. Een essentieel onderdeel hiervan is het onderhouden van het contact met de betreffende (vak) Ministeries, instituten en diplomatieke vertegenwoordigingen in en buiten Suriname.
De beleidsmedewerkers van de geopolitieke zaken zijn belast met het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de toebedeelde functie.

De taken zijn ondermeer:

  • De inhoudelijke voorbereiding, participatie en verslaglegging van bijeenkomsten.
  • Het onderhouden van interne en externe correspondentie.
  • Zitting nemen in commissies / werkgroepen die het werkgebied regarderen.
  • Het concipiëren van toespraken ten behoeve van de President, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Directeur van Buitenlandse Zaken.

Van de medewerkers wordt verwacht dat zij gezien de kennis en ervaring die zij opbouwen, middels analyse en onderzoek van de bilaterale-, regionale-, en multilaterale relaties van Suriname, de leiding van het Ministerie als zodanig gevraagd en ongevraagd adviseren en voorstellen doen ten aanzien van belangrijke (internationale) kwesties.