Onderdirectoraat Consulaire Zaken en Personenverkeer

Door de Minister van Buitenlandse Zaken, na goedkeuring van de Raad van Ministers, is bij beschikking per 13 januari 2011 de afdeling Consulaire Zaken verheven tot een Onderdirectoraat.

Het Onderdirectoraat Consulaire Zaken is belast met de coördinatie van de consulaire activiteiten en omvat conform de Consulaire wet van 16 januari 1992 onder meer de volgende taken:
• Het naleven van internationale regels, voorschriften, bepalingen m.b.t. consulaire    aangelegenheden (w.o. consulaire wet, consulaire handleiding (verdrag van Wenen en de wet op kanselarijrechten);
• Het zorgdragen voor aangelegenheden betreffende rechten, plichten en persoonlijke belangen van Surinamers in het buitenland.
• Het behandelen van aanvragen om toelating in Suriname van onderdanen van landen waarmee geen vrij personenverkeer bestaat, van staatlozen, vluchtelingen en asielzoekers.

 

Het onder directoraat bestaat uit de volgende hoofdafdelingen:

• Consulaire Aangelegenheden bestaat uit de volgende secties:
a. Burgerzaken en Statistieken
b. Visumdienst

 Personenverkeer en Migratie is belast met de zorg voor de aangelegenheden betreffende  personenverkeer en de buitenlandse migratie(w.o. remigratie). De bij behorende secties zijn:
a. Personenverkeer
b. Migratie


Waar is het Onderdirectoraat Consulaire Zaken gevestigd?
Het onderdirectoraat is gevestigd op de hoek van de Lim A Po straat en de Watermolenstraat no.25
Het telefoonnummer is: (597) 473604

Wat zijn de openingstijden van het Onderdirectoraat Conza?
Van Maandag tot en met Donderdag van 7.30 a.m. tot en met 14.30 p.m. en Vrijdag van 7.30 a.m. tot en met 14.00 p.m.