Over Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich in om Suriname tot een beter land te maken. Dat doet zij door relaties aan te leggen c.q. te onderhouden met de verschillende landen  en organisaties in de wereld. Ook de diaspora Surinamers worden betrokken bij de inzet voor een beter Suriname. Buitenlandse Zaken zet zich niet alleen in voor Surinamers in binnenland, maar met haar dienstverlening, ook voor die in het buitenland. 

Het beleid van het ministerie concentreert zich op de volgende gebieden:
• Grenslanden politiek
• Regionale integratie
• Bilaterale betrekkingen
• Multilaterale betrekkingen
• Migratie en Personenverkeer
• Surinaamse diaspora
• Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel
• Ontwikkelings diplomatie
• Nationaal High Level dialoog