2e Canada-CARICOM meeting positief gestemd over wederzijdse mogelijkheden

2e Canada-CARICOM meeting positief gestemd over wederzijdse mogelijkheden

07-04-2022

De tweede Canada-CARICOM groepsvergadering van ministers van Buitenlandse Zaken vond virtueel plaats op vrijdag 01 april jongstleden.

Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) nam deel namens Suriname, bijgestaan door Chairmé Konigferander, Ambassadeur CARICOM, en Vanessa Rijkland, Onderdirecteur Multilaterale Aangelegenheden.

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Mélanie Joly, fungeerde als voorzitter bij deze vergadering terwijl de minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Immigratie van Belize, tevens voorzitter van de Caribbean Community Council for Foreign and Community Relations (COFCOR), Eamon Courtenay, als medevoorzitter fungeerde.

 

De ministers onderschreven opnieuw de blijvende waarde van het dynamische partnerschap tussen Canada en de CARICOM en bevestigden hun inzet voor duurzaamheid, veerkracht, klimaatactie en gedeelde waarden voorafgaand aan een leiderstop die later dit jaar wordt verwacht. Verder onderstreepten zij ook de noodzaak van voortdurende waakzaamheid bij het verzachten van de verwoestende gevolgen van COVID en klimaatverandering.

In het bijzonder betreft het in deze de noodzakelijke en concrete maatregelen die moeten worden nagestreefd om veerkrachtige en duurzame economieën opnieuw op te bouwen en om samen te werken aan regionale veiligheid en stabiliteit te bevorderen.

 

Verdere uitdieping van de samenwerking in multilaterale fora kwam eveneens aan de orde, met name het verdedigen van de op regels gebaseerde internationale orde, het bevorderen van duurzame ontwikkeling, democratie en gedeelde waarden.

 

De ministers kwamen overeen om samen te werken om de basis te leggen voor een succesvolle ‘Top van de Amerika's’, en om hun collectieve inzet voor samenwerking in het halfrond te versterken ter ondersteuning van gedeelde doelstellingen.

 

Op het gebied van regionale veiligheid en stabiliteit werd nader ingegaan op de gedeelde veiligheidsbelangen en werd het belang van gezamenlijke actie om de bilaterale en regionale veiligheid te versterken bevestigd. Dit zou kunnen worden bereikt door, onder meer, partnerschappen voor capaciteitsopbouw, het delen van informatie en inlichtingen en nauwe samenwerking op het gebied van maritieme en cyberdreigingen, en voortdurende samenwerking op defensiegebied.

 

Tijdens deze bijeenkomst is er openhartig discussie gevoerd over de uitdagingen van de hemisferische democratie en vrede en veiligheid. De ministers waren het erover eens om samen te werken aan de ondersteuning van democratische waarden en systemen op het halfrond, daarbij verwijzend naar de Organisatie van Amerikaanse Staten als een van de belangrijkste fora om gedeelde prioriteiten te bevorderen.

De kwestie van Haïti werd besproken en daarbij werd steun toegezegd bij het bevorderen van oplossingen om constitutionele orde te herstellen door middel van een inclusief proces van politieke dialoog.

 

Tot slot werden de handel en de investeringsmogelijkheden tussen Canada en de CARICOM en het belang van wederzijds voordeel besproken. De wens is om economische groei en ontwikkeling te stimuleren, met de nadruk op duurzaamheid, met inbegrip van groene infrastructuur, landbouw, schone technologie en energie, zoals weerspiegeld in de prioritaire sectoren van de komende Canada-CARICOM-handelsmissie.