Werkbezoek minister Ramdin aan Marokko en Frankrijk

Werkbezoek minister Ramdin aan Marokko en Frankrijk

07-03-2021

Het werkbezoek staat in het teken van het verdiepen en versterken van de bilaterale relatie tussen Suriname en Marokko. Tijdens dit bezoek is een nieuw samenwerkingsprogramma voor de periode 2021-2024 getekend door de twee bewindsleden. Vervolgens heeft de minister op uitnodiging van zijn ambtgenoot van de Franse Republiek, Jean-Yves Le Drian, op 15 maart 2021 in Parijs vertoeft voor een werkbezoek. Het doel van dit werkbezoek was het uitwisselen van perspectieven met betrekking tot het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Suriname en de Franse Republiek op verschillende gebieden op basis van wederzijds respect en goed nabuurschap.
Tijdens dit werkbezoek zijn twee (2) overeenkomsten te ondertekend, te weten: de Grens Overeenkomst, die eerder op technisch gebied door de respectieve vertegenwoordigers is geparafeerd in Suriname, alsmede een Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken. In Parijs heeft de bewindsman eveneens gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Lazard, Paris Club, AFD en de Directeur-Generaal van UNESCO. Een belangrijk onderdeel tijdens beide werkbezoeken betrof onder meer initiƫle gesprekken met het lokaal bedrijfsleven voor het aantrekken van investeringen en het bevorderen van de handel. Op de terugreis naar Nederland heeft de Minister Ramdin gebruik gemaakt van de gelegenheid om gesprekken te hebben met Nederlandse bewindslieden en vertegenwoordigers van de diaspora gemeenschap.