Virtuele XII Ministerial Forum for Development in Latin America and the Caribbean

Virtuele XII Ministerial Forum for Development in Latin America and the Caribbean

01-02-2021

 

Dit Forum werd mede georganiseerd door de Regering van Colombia en het United Nations Development Program(UNDP).

Tijdens dit forum zijn top overheidsvertegenwoordigers van Latijns- America en het Caraibisch gebied bijeengekomen om te praten over de ontwikkeling in de regio in de nasleep van het COVID-19 pandemie onder het thema “COVID-19 Beyond recovery. Towards a new social contract for Latin America and the Caribbean”.

Het forum was gericht op het delen en analyseren van ervaringen en strategieën om te komen tot een nieuw sociaal contract voor de regio, welke verder reikt dan het herstel van de beoogde omstandigheden vóór de pandemie. Tevens ervaringen en maatregelen die geïmplementeerd zijn met elkaar te delen, ter bevordering van productiviteit, inclusief herstel, met het oog op effectief bestuur en duurzame ontwikkeling.

Het forum richtte zich op 3 focus gebieden tijdens n.l.

-           Versterking van sociale bescherming en het belastingstelsel;

-           Inclusieve digitale transformatie;

-           Effectief bestuur.

Als ere gast op dit forum was de Colombiaanse president H.E. Iván Duque aanwezig, die in zijn toespraak aangaf dat Colombia in de COVID-19-pandemie een kans zag zich te blijven inzetten voor gelijkheid als basis voor de ontwikkeling van de mens.

Launch of Global Human Development Report 2020

Tijdens het forum werd het Human Development Report 2020 gelaunched. Het nieuwe Human Development Report 2020 onderzoekt de beweging van de mensheid door het nieuwe tijdperk waarin de mensheid zich nu bevind, nl het tijdperk van het Antropoceen. Voort gaat het Rapport in op de relaties tussen mensen en de planet, hoe dat zich  ontvouwt en laat het zien hoe de impact daarvan op de aarde in wisselwerking staat met ongelijkheden in samenlevingen.

De COVID-19-crisis heeft ook duidelijk gemaakt dat er moet worden afgezien van een classificatie van Caribische economieën, die uitsluitend op inkomen gebaseerd is, en dat de ​kwetsbaarheidsbenadering moet worden meegenomen. D.m.v. een presentatie diende het forum als platform voor discussie over opties voor een nieuwe classificatie van de Caribische economieën.

Tot slot kan worden aangegeven dat in het kader van het beheersen van het COVID-19 pandemie in Suriname er door tussenkomst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, - Onderdirectoraat Internationale Ontwikkelings samenwerking-  verschillende donaties zijn geweest van PPE’s en ander materiaal geschonken door het UNDP, UNICEF en PAHO naar de samenleving. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn er ook verschillende acties ondernomen in de strijd tegen COVID-19 z.a. de registratie van personen voor een tegemoetkoming, die geen inkomen hebben in deze COVID periode.