Verduidelijking berichtgeving rondom ambassadevoertuig in Nederland

Verduidelijking berichtgeving rondom ambassadevoertuig in Nederland

06-09-2021

De realiteit is dat de Surinaamse ambassadeur tot twee keer toe met een defectief voertuig langs de weg is komen te staan. De noodzaak om het 18 jaar oude voertuig te vervangen was dus dringend aanwezig. Het tweede voertuig, een 8 jaar oude bus kan immers moeilijk worden ingezet, om te voorzien in het regulier transport van de ambassadeur.

In afwachting op vervanging had ambassadeur Khargi zijn eigen voertuig ingezet, welke nog steeds beschikbaar is voor de ambassade. De juiste procedure is bewandeld door via de Raad van Ministers goedkeuring aan te vragen voor de lease van een voertuig. Het leasebedrag is € 1.100 per maand voor dit voertuig.

Daar de ambassade slechts over 1 representatief voertuig beschikt, wordt dit voertuig ook ingezet voor transport van buitenlandse gasten die in werkverband noodzaak moeten worden getransporteerd.

Wij hopen met deze info de feiten in het juiste perspectief te hebben geplaats. Als Surinamers siert het ons immer om de integriteit van elke Surinamer te waarborgen en alle informatie te delen die ertoe kan leiden dat wij elkander met gepast respect bejegenen en blijven werken aan verheffing van elkaar in het algemeen en de natie in het bijzonder.