Uitnodiging Nederland aan president Santokhi blijft overeind

Uitnodiging Nederland aan president Santokhi blijft overeind

15-01-2021

Nadat het nieuws omtrent het aftreden van het kabinet Suriname bereikte is er overleg geweest tussen ons land en Nederland. Daarbij is door het voormalige moederland bevestigd dat de uitnodiging aan president Santokhi met delegatie nog overeind staat. In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) dat het werkbezoek van president Santokhi doorgaat. De minister geeft aan, dat de voorbereidingen voor het bezoek normaal plaatsvinden. De ontwikkelingen worden wel nauwlettend in de gaten gehouden. Tijdens de gesprekken is ook naar voren gekomen, dat vanwege de hernieuwde relatie tussen Suriname en Nederland en de vele activiteiten die er zijn geweest, het werkbezoek van belang is om de verdere bestendiging van de bilaterale relatie mogelijk te maken. President Santokhi zal tijdens zijn werkbezoek in februari 2021 ook van de gelegenheid gebruik maken ontmoetingen te hebben met het Nederlandse bedrijfsleven en de Surinaamse diaspora.

Op woensdag 13 januari 2021 hebben president Santokhi en premier Rutte elkaar telefonisch gesproken om de stand van zaken met betrekking tot de relatie tussen de beide landen, te bespreken.