Suriname stelt COVID-19-vaccins fonds in

Suriname stelt COVID-19-vaccins fonds in

12-04-2021

In dit kader heeft het ministerie van Volksgezondheid, met ter zake deskundigen, een Nationaal COVID-19-Vaccinatieplan ontwikkeld, met als doel om gedurende twee (2) jaren ruim 400.000 Surinaamse burgers over het gehele land te vaccineren.

Het budget hiervoor is geschat op US$ 16 miljoen en betreft zowel de aankoop van vaccins als de hiermee gepaard gaande uitgaven voor de toediening.

De aanvoer van de vaccins vindt plaats via internationale partners en Surinames participatie in de COVAX-faciliteit, waarbij thans nog een flink deel van de vaccins aangekocht dient te worden.

Vanwege de huidige financieel-economische situatie, is na overleg met stakeholders, waaronder SU4SU en het Bedrijfsleven, besloten om een gezamenlijke inspanning te plegen voor financiering van het Vaccinatieplan.

Hiertoe is een Fonds ingesteld dat beheerd wordt door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de Ministeries van Volksgezondheid (VG), Financiën en Planning (FinPlan) en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Elke financiële bijdrage aan het Vaccinatieplan wordt op prijs gesteld en kan gestort worden op één van de bankrekeningen bij de Centrale Bank van Suriname, t.w.:

SRD: 0313100/001-281-968 Fonds voor covid-19 vaccin

USD: 0313100/001-163-840 Fonds voor covid-19 vaccin

Euro: 0313100/001-077- 978 Fonds voorcovid-19 vaccin

Dank wordt uitgebracht aan eenieder die reeds een donatie heeft gedaan.

De regering heeft de eerdere bijdrage van het Surinaams bedrijfsleven alsook de individuele burger, via SU4SU, bij de verbetering van het zorgsysteem bijzonder op prijs gesteld en doet thans wederom een beroep op de samenleving.

Met elke bijdrage aan het Fonds wordt verder gewerkt aan het kunnen verbeteren van de COVID-19-situatie in Suriname en de bevordering van het welzijn van onze burgers.