Suriname en Verenigde Staten van Amerika in dialoog

Suriname en Verenigde Staten van Amerika in dialoog

03-07-2021

Deze ontmoeting dient als voorloper op meer regulier en gestructureerd overleg tussen Surinaamse en Amerikaanse autoriteiten om niet alleen te bespreken de vooruitgang in de relatie, maar ook de potentie voor de verdere uitdieping van de samenwerking.

De samenwerkingsgebieden die tijdens deze bijeenkomst aan de orde zijn gekomen zijn onder andere economische en financiële stabilisatie en handelsbevordering, assistentie in de strijd tegen COVID-19, de samenwerking op het gebied van rechtshandhaving, defensie en op het gebied van buitenlandsbeleid in regionale en internationale aangelegenheden.

De respectieve ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Financiën en Planning, Justitie en Politie, Defensie en Volksgezondheid hebben van gedachten gewisseld met de Amerikaanse delegatie. Tijdens het gesprek is concreet naar voren gekomen dat de samenwerking op velerlei gebieden en de ontmoetingen, inclusief op topniveau, het afgelopen jaar sterk zijn geïntensiveerd.

De Verenigde Staten van Amerika herdacht op 4 juli dit jaar de 245ste Onafhankelijkheidsdag en er van de gelegenheid gebruik gemaakt om met de aanwezigen een korte ceremonie te hebben. President Chandrikapersad Santokhi die als eregast was uitgenodigd, heeft namens de regering en het volk van Suriname, het Amerikaanse volk en President Biden gefeliciteerd met de Onafhankelijkheidsdag.

Het staatshoofd benadrukte voorts in zijn toespraak dat vrijheid en democratie gemeenschappelijke belangen moeten zijn voor alle naties en dat deze herdenking nieuwe kansen biedt aan het Amerikaans volk om zich te verenigen en de belangrijkste waarden te vieren die de Amerikaanse natie kenmerken. President Santokhi heeft ook stilgestaan bij mogelijke partnerschappen tussen ondernemers en investeerders, waarbij een bijdrage geleverd kan worden aan herstel van de economie. En daarbij is de hoop uitgesproken dat Amerikaanse investeerders de kansen en mogelijkheden die Suriname biedt zullen benutten.

Ambassadeur Karen Williams is tijdens haar toespraak ingegaan op de samenwerking tussen de VS en Suriname om diverse gebieden en heeft benadrukt dat de Amerikaanse autoriteiten alles in het werk zullen stellen deze samenwerking verder uit te breiden en naar grotere hoogten te tillen.