Suriname en Frankrijk overleggen over de gemeenschappelijke ontwikkeling van het grensgebied

Suriname en Frankrijk overleggen over de gemeenschappelijke ontwikkeling van het grensgebied

12-07-2021

Vermeldenswaard is dat minister Albert Ramdin eerder dit jaar in maart in Parijs met zijn Franse counterpart deze documenten heeft getekend.

Exclusief aan het Grensverdrag is overeengekomen dat gewerkt zal worden aan de verdere ontwikkeling van het Marowijne grensgebied, waarbij centraal staat dat de welvaart en het welzijn voor de grensbewoners verbeterd wordt.

Voor de eerste fase van uitvoering zijn de volgende gebieden geïdentificeerd: management van de grensrivier, veiligheid en milieu.

Het is van belang dat er organisatie en structuur komt in het personen en goederenverkeer, dat er gewerkt wordt aan het probleem van de vervuiling van de rivier, dat er aandacht wordt besteed aan het probleem van grensoverschrijdende criminaliteit, en het probleem van illegale goudwinning op de grensrivier.

Voor de uitwerking van deze gebieden zullen er werkgroepen geformeerd worden die belast zullen zijn met het verder inhoud geven aan de prioriteiten. Er zal van weerzijde een co├Ârdinator benoemd worden die het werk van de werkgroepen zal monitoren. Het geheel zal middels de geherstructureerde River Council, het mechanisme dat sedert 2008 de samenwerking met Frans-Guyana inkadert, worden geleid.

De vergadering werd voorgezeten door ambassadeur Miriam Mac Intosh van Surinaamse zijde en ambassadeur Antoine Joly van Franse zijde.