SDG JOINT FUND ontwikkelt roadmap voor duurzaam financieel systeem

SDG JOINT FUND ontwikkelt roadmap voor duurzaam financieel systeem

21-09-2021

Deze virtueel gehouden vergadering werd voorgezeten door de co-chairs respectievelijk van de Verenigde Naties, Mw. Marina Walter, Resident Coordinator en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) Mw. Astrid Belliot- Buitenman, Directeur Internationale Samenwerking.

De rol van het Ministerie van BIBIS in deze, met name, het Directoraat Internationale Samenwerking is het coördineren van voornoemd programma en wel de gang van zaken te volgen tussen de VN en de Overheidsinstanties m.b.t. de implementatie, welke zich reflecteert in het co-voorzitterschap. De (technische) uitvoering van het programma ligt bij de overheidsinstanties waarin het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu het voortouw heeft.

De participerende VN organisaties/agentschappen zijn United Nations Development Program (UNDP), United Nations Environment Program (UNEP), Food and Agriculture Organization (FAO) en United Nations Population Fund (UNFPA). Van Surinaamse overheidszijde zijn de volgende instanties betrokken bij de uitvoering: de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Financiën en Planning, Binnenlandse Zaken (BIZA), Grondbeleid en Bosbeheer (GB) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA).

Het programma bevindt zich momenteel in de diagnose fase, waarbij verschillende diagnoses zijn gedaan die gepresenteerd zijn tijdens de 2de kwartaal vergadering door vertegenwoordigers van de verschillende VN-agentschappen. De volgende onderwerpen kwamen o.a. aan de orde tijdens de presentaties: gendergelijkheid, bosbouwsector, kleinschalige goudwinning.

Tijdens de vergadering werd ook melding gemaakt van de High Level Workshop op 21 september welke als doel heeft het bevorderen van discussies en het betrekken van relevante stakeholders t.b.v. duurzame financiën en de rol binnen het herstelplan 2020-2022.