Samenwerking Suriname-Marokko krijgt verdere invulling

Samenwerking Suriname-Marokko krijgt verdere invulling

12-10-2021

Enkele van de samenwerkingsgebieden betreffen onder andere onderwijs, zowel diplomatie en overheidstrainingen als hoger onderwijs; technische samenwerking, op het gebied van beroepsgerichte trainingen, agricultuur, gezondheidszorg, visserij, toerisme, handicraft, klimaatverandering, politie en recht; financiële assistentie ten behoeve van duurzame projecten en verder het uitwisselen van officiële bezoeken.

Tijdens de recente meeting werden de wederzijdse intenties van samenwerking bevestigd, waaronder het vestigen van een ambassade van Suriname in de hoofdstad Rabat en een consulaat in Dakhla, op het schiereiland Rio de Ouro. Middels deze diplomatieke vertegenwoordiging zal verder inhoud worden gegeven aan de verruiming van de politieke relaties en de economische samenwerking. Het overleg op technisch niveau voor de verdere uitwerking zal op korte termijn plaatsvinden.

De buitenlandse politiek van Suriname is erop gericht, op basis van het Surinaams belang nieuwe relaties aan te gaan op verschillende continenten, met name in Afrika.