Relatie met Frankrijk moet ook naar hoger niveau

05-10-2021

“Met Frans-Guyana streven we ernaar om zeker op twee momenten te kijken als er met de president van Frankrijk of hier in Suriname of in Parijs een gesprek kan plaatsvinden voor wat betreft de samenwerking. President Santokhi heeft aangegeven dat hij al deze belangrijke relaties naar een hoger niveau wil tillen zoals met Brazilië, Guyana, Nederland en dus ook met Frankrijk.”

Minister Ramdin laat optekenen dat de eerste ingangen met Frankrijk al gemaakt zijn. De bewindsman heeft eerder dit jaar een bezoek afgelegd aan Parijs, waarbij er een aantal zaken is afgesproken op het stuk van de politieke- en veiligheidssamenwerking alsook het zakelijk verkeer tussen de beide landen. “We willen dit uitbouwen. We zullen binnenkort een ambassadeur benoemen in Parijs en daarmee zal dan op diplomatiek niveau de relatie helemaal zijn zoals het moet”, aldus minister Ramdin. Hij voegt verder eraan toe dat binnenkort de opvolger van ambassadeur Joly verwacht wordt. Gehoopt wordt ook met de nieuwe zaakgelastigde de goede samenwerking voort te zetten.

Ambassadeur Joly is volgens minister Ramdin een van de meest actieve diplomaten van Frankrijk in Suriname geweest. “Onder de ambassadeurs heeft hij ook enorm veel bereikt. Daar is veel waardering voor en daarom dat hij gedecoreerd is geworden. Hij heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het verbeteren van de relatie tussen Suriname en Frans-Guyana en zeker in het laatste jaar, tussen Suriname en Frankrijk.” De diplomaat heeft in zijn periode verschillende initiatieven genomen en hard gewerkt aan het afronden van een aantal samenwerkingsprojecten, waarvan de formele vastlegging van de grenzen op de Marowijnerivier een van de belangrijkste is geweest. Thans wordt gewerkt aan het tweede traject op dit stuk, namelijk de grens vanaf de Lawa naar het zuiden.