President Santokhi installeert Raad Internationale Sancties

President Santokhi installeert Raad Internationale Sancties

01-11-2021

De raad is een samenstelling van personen komende uit instituten binnen Suriname, waaronder de Centrale Bank van Suriname (CBvS), het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), het Openbaar Ministerie (OM), het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en BIBIS. De noodzaak van dit orgaan vloeit voort uit het gegeven dat de Verenigde Naties een aantal jaren terug bij resolutie van haar Veiligheidsraad landen heeft opgeroepen om organisaties en individuen die zich bezighouden met terrorisme en de financiering hiervan, aan te pakken.

Op basis hiervan heeft Suriname wetgeving gecreëerd en thans de raad in het leven geroepen. Middels richtlijnen van deze werkarm zal handhaving plaatsvinden van de VN-resoluties. Om erop toe te zien dat Suriname ook doet wat is gevraagd door de VN, worden er periodieke evaluaties gehouden, waar de aanstaande Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) er een van is. Deze CFATF staat gepland voor eind februari 2022 tot 11 maart 2022. “Die evaluatie zal ook een stevige paragraaf inhouden over de effectiviteit van het functioneren van de Raad Internationale Sancties,” zegt mr. Baidjnath Panday.

Volgens hem is met de installatie op donderdag 28 oktober een stap gezet in de richting van goed antwoord geven op de vragen van CFATF. Bij de installatie is gewag gemaakt van het feit dat de raad enigszins verlaat wordt ingesteld. Zo is president Santokhi in overweging gegeven om bij de voorzitter van de vorige raad na te gaan of er mogelijkheden zijn om inzichten en inspanningen die toen zijn gepleegd in een verkorte procedure te doen toekomen aan de nieuwe raad. “De president heeft het in welwillende overweging genomen en er zullen stappen worden gezet zodat deze raad in een rijdende trein kan stappen en voort kan gaan.”

De Raad Internationale Sancties heeft als opdracht meegekregen uitvoering te geven aan het standpunt van de regering tot implementatie van de eerder genoemde resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Zij zal constant overleg hebben met de minister van Buitenlandse Zaken om regeringsstandpunten te verwerken voor uitvoering van de resolutie. Op dezelfde wijze zal de informatiestroom naar de regering c.q. het staatshoofd geschieden. De raad wordt voorgezeten door mevr. S. Mahadew en bestaat naast mr. Baidjnath Panday verder uit mr. Adriaansz, mevr. Sita Bindadin-Randjitsing en mr. T. Algoe.