Nog geen hervatting veerverbinding Suriname en Guyana

Nog geen hervatting veerverbinding Suriname en Guyana

29-01-2021

Er is binnen regeringsverband van gedachten gewisseld over het mogelijk hervatten van de veerverbinding. Na verdere beraadslagingen is gebleken dat er nog een aantal formele plichtplegingen verricht moeten worden. Dit heeft ondermeer te maken met de heersende COVID 19 situatie. Zo moeten de board van Canawaima Suriname en de counterpart van Guyana nog afrondende gesprekken voeren. Nadat deze beraadslagingen hebben plaatsgevonden moet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) ook een formele nota naar het buurland gestuurd worden voor wat betreft het hervatten van de veerverbinding. Deze formele handeling heeft nog niet plaatsgevonden.
Dit betekent dat zoals eerder gesteld, de veerverbinding tussen Suriname en Guyana tot nader order niet wordt hervat.
Op woensdag 27 januari is er overleg geweest tussen de ministers van Transport, Communicatie en Toerisme, BIBIS en Volksgezondheid waarbij is aangegeven, dat indien de grenzen onder de huidige omstandigheden opengaan, transport via de veerboot alleen voor cargo mogelijk zal zijn en geen passagierstransport. Een datum voor de hervatting van de dienst is niet vastgesteld aangezien een aantal zaken zoals eerder gesteld nog moet worden afgewikkeld.

Wij hopen hiermee de samenleving omtrent het voornoemde, voldoende te hebben geinformeerd.