Ministeriële delegatie Suriname voor kort werkbezoek naar Nederland

Ministeriële delegatie Suriname voor kort werkbezoek naar Nederland

26-06-2021

Voor wat betreft de toerisme ontwikkeling zal minister Jubithana in dialoog gaan met verschillende organisaties en met zijn collegaminister van Verkeer en Waterstaat. Bekeken zal worden wat er nog moet verbeteren in het personenverkeer tussen Suriname en Nederland. Er staat ook op agenda gesprekken met de directie van KLM voor wat betreft de samenwerking op de route Paramaribo-Amsterdam retour. Tijdens die gesprekken zal samen met de KLM-directie bekeken worden op welke wijze de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) ondersteund kan worden. De onderhandelingen moeten erin resulteren om SLM niet alleen te behouden, maar ook tot een profitabel en winstgevend bedrijf te maken.

Minister Achaibersing en collega Ramdien zullen met de minister en deskundige autoriteiten van het ministerie van Financiƫn in Nederland van gedachten wisselen. Die gesprekken gaan met name over het IMF-gebeuren en de meer structurele samenwerking op het gebied van ondersteuning voor de Belastingdienst en de Douane. Uiteraard wordt er ook gesproken met functionarissen van het Internationaal adviesbureau Lazard, die naar Den Haag afreizen om strategische discussies te voeren over het verloop en vervolg van de gesprekken met internationale schuldeisers. Daarbij zal er gekeken worden op zowel bilateraal als commercieelniveau hoe alles past in het Herstelprogramma 2020-2022 van de regering dat vrijdag door het parlement van Suriname is goedgekeurd. Ook bestudeerd men hoe het herstelprogramma in relatie zal staan tot het programma dat met het IMF moet worden afgerond.

Het is een kort bezoek aan Nederland dat voor de Surinaamse regering noodzakelijk is om een aantal puntjes op de i te zetten en de samenwerking die er nu met Nederland is verder te intensiveren. De delegatie keert woensdag terug naar Suriname.