Minister Ramdin krijgt toezegging ondersteuning van Regional Director UNDP

Minister Ramdin krijgt toezegging ondersteuning van Regional Director UNDP

12-08-2021

Het ministerie van BIBIS is de voorloper in het tweedaagse werkprogramma van López-Calva die een vol schema afwerkt met diverse ministeries en instanties. Van alle VN-agentschappen in Suriname heeft de UNDP de grootste aanwezigheid. De Regional Director gaf mee dat de UNDP genoeg mogelijkheden in Suriname ziet om de samenwerking verder inhoud te geven en dat de economische diversiteit en de natuurlijke hulpbronnen, in combinatie met de menskracht tot ‘engines of growth’ kunnen worden gevormd.

Minister Ramdin sprak de hoop uit dat de Regional Director na alle besprekingen een goed overzicht zou hebben over de uitdagingen en, meer nog, de mogelijkheden in Suriname. De bewindsman hield voor dat de regering drie speerpunten centraal stelt, waaronder het aanpakken van de financieel-economische situatie, de gevolgen van de Covid-19-pandemie en armoedebestrijding. Hij gaf aan dat deze verwerkt zijn in het Herstelplan, dat door De Nationale Assemblee is aangenomen.

De bewindsman ging verder in op het proces bij het bereiken van een overeenkomst met het IMF. Hij heeft eveneens het belang benadrukt van het tot stand komen van een vulnerability index, die meer zaken betrekt voor het classificeren van een land dan slechts de GDP-indicator.

Minister Ramdin vermeldde dat Suriname, Panama en Bhutan koolstof negatieve landen zijn hetgeen, vooralsnog, niet voldoende erkenning geniet van internationale organisaties en dat deze landen een samenwerking zullen aangaan om het bos te verduurzamen en andere natuurlijke schatten te bewaren.

In het verlengde hiervan gaf de bewindsman mee dat de regering reeds het pad van transitie heeft ingezet en wel dat terwijl er enerzijds sprake is van olievondsten dat eveneens rekening wordt gehouden met de groene economie en het post olie-en gas tijdperk. Hij legde voor het nuttig te vinden dat er een donorconferentie in Suriname wordt georganiseerd zodat er sprake kan zijn van donor coherentie.

Minister Ramdin benadrukte tenslotte dat de principes van de regering gestoeld zijn op goed bestuur, democratie en erkenning van politieke- en mensenrechten en een sterk rechtssysteem.

López-Calva sprak zijn erkentelijkheid uit voor de informatie en besloot met aan te geven een UNDP-rapport over de kwetsbaarheidsindex aan de bewindsman te doen toekomen, welke de expertise en kennis van de UNDP aanbiedt. De UNDP-vertegenwoordiger gaf ook aan uit te kijken naar een nauwere samenwerking en besloot met een toezegging voor het ter beschikking stellen van meer ondersteuning door zijn organisatie.