Minister Ramdin heeft werkbespreking met VEAPS

16-01-2021

De obstakels die ondervonden worden, zijn in een presentatie aangekaart door secretaris Swami Girdhari van de VEAPS. Tijdens de bijeenkomst met de minister was ook de leiding van de SLM aanwezig. De VEAPS heeft al een poos te kampen met diverse barrières en uitdagingen rond de export naar de Europese Unie (Nederland), waarbij naast de medewerking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de ondersteuning van BIBIS en de diplomatieke diensten noodzakelijk is voor het oplossen van enkele urgente vraagstukken.

Minister Ramdin geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aan dat dit bezoek geplaatst kan worden in het kader van het stimuleren van de export. “Wij hebben een beter beeld van de uitdagingen welke de VEAPS heeft, wij zullen onze best doen om dit soort bedrijvigheid te stimuleren. Exporteren is van eminent belang om deviezen te verdienen, wat heel belangrijk is voor de economie. Wij moeten afzetmarkten zoeken voor de exporteurs, we hoeven niet alleen gefocust te zijn op Europa maar kunnen ook markten aanboren in de regio”, aldus de bewindsman.