Investeerders India en Caribisch gebied verstevigen samenwerkingsbanden tijdens Webinar

Investeerders India en Caribisch gebied verstevigen samenwerkingsbanden tijdens Webinar

27-08-2021

De ICS werd in 2018 opgericht met de visie en missie om culturele en economische belangen tussen burgers van India en het Caribisch gebied te verenigen en te bevorderen door gezamenlijke acties tussen mensen, culturele organisaties en bedrijven te bevorderen. De vereniging is opgericht om verbindingen te leggen tussen de vroegere en huidige economische, sociale en culturele omgevingen. De organisatie is geïnitieerd door een groep geïnteresseerden van Texila American University, India en het Caribisch gebied, voornamelijk uit Guyana, Jamaica, Trinidad & Tobago en Suriname. Het idee om deze groep te vormen, ontstond uit de vele vragen om tastbare banden te creëren tussen India en zijn diaspora buiten de reguliere verbindingen. Hierbij heeft de ICS tot doel bewustzijn te creëren over het erfgoed tussen de Indiase en Caribische gemeenschappen, vooral onder de jongere generatie.

Minister Ramdin gaf in zijn toespraak aan dat er twee belangrijke punten zijn die bedrijven moeten nastreven, te weten: een vreedzame samenleving met de gemeenschap en een overheid die bereid is het bedrijfsleven te faciliteren. De bewindsman benadrukte dat Suriname een regering heeft die ondersteunend is naar de gemeenschap toe en die ernaar streeft de economie te herstellen en duurzame groei te realiseren.

Aan de Webinar namen ongeveer 60 investeerders deel en zij waren geïnteresseerd in de voor- en nadelen van directe buitenlandse investeringen. De bewindsman gaf toe dat de manier van zaken doen in Suriname onderhevig is aan een transformatie en dat er gewerkt wordt aan een investeringswet die voordelen zal bieden aan de buitenlandse investeerders. De buitenlandse investeringen zijn van eminent belang aangezien dit een impact kan hebben op de verbetering van de economie van ons land, doordat er naast kapitaal ook overdracht plaatsvindt van technologie en expertise alsook de creatie van werkgelegenheid voor de gemeenschap.

Minister Ramdin haalde enkele mogelijke investeringsgebieden aan waaronder, de mijnbouwsector, agro-cultuur, toerisme, veeteelt en garnalenexport. Hij gaf aan dat deze de traditionele sectoren zijn en dat, met het oog op de toekomst, er grote kansen in de infrastructuur, energie-, olie- en gassector en ICT liggen. ‘We zullen onze capaciteit in termen van kwantiteit en kwaliteit moeten opbouwen om investeerders aan te trekken. Het is van het grootste belang dat het Surinaamse bedrijfsleven openstaat voor deze nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Men moet ‘willing’ zijn om risico’s te nemen en innovatief bezig te zijn. De overheid kan dit proces alleen faciliteren. De overheid moet geen ondernemer spelen. Hierbij is van belang dat nationale investeerders gelijk worden behandeld als internationale investeerders’, sprak de bewindsman.