In- en uitreismaatregelen naar en vanuit Suriname de dato 28 januari 2021

In- en uitreismaatregelen naar en vanuit Suriname de dato 28 januari 2021

28-01-2021

 

Reizen vanuit Nederland zal alleen worden toegestaan aan:

 1. Personen die voor een urgente medische behandeling moeten afreizen
 2. Personen die in verband met het overlijden van een familielid of bezoek van een ernstig ziek familielid (slechts eerstegraads en tweedegraads familieleden)
 3. Essentiële personen:
 • Expats
 • Diplomaten
 • Overheidsfunctionarissen
 • Medici en zorgpersoneel
 1. Repatrianten (Surinamers en ingezeten die langer dan 6 maanden in Suriname zullen verblijven.

Opmerking: De urgentie voor het afreizen zal in alle gevallen aangetoond moeten worden.

Aan personen die op vakantie naar Suriname wensen te komen en personen die voor een huwelijksplechtigheid wensen af te reizen, zal GEEN TOESTEMMING worden verleend.

Reizen naar Nederland:

 1. Personen die voor een urgente medische behandeling moeten afreizen
 2. Essentiële personen:
 • Expats
 • Diplomaten
 • Overheidsfunctionarissen
 • Medici en zorgpersoneel
 1. Repatrianten (vreemdelingen) die terug moeten naar hun land (deze personen dienen zelf af te stemmen met de airlines)

Aan Surinamers en ingezetenen die op vakantie naar Nederland wensen af te afreizen en personen die voor een huwelijksplechtigheid wensen af te reizen zal GEEN TOESTEMMING worden verleend.

Het vliegverkeer voor cargo zal normaal plaatsvinden.

 

Verenigde Staten van Amerika (VSA)

Reizen vanuit de VSA zal alleen worden toegestaan aan:

 1. Repatrianten
 2. Essentiële personen:
 • Expats
 • Diplomaten
 • Overheidsfunctionarissen
 • Medici en zorgpersoneel

Opmerking: De urgentie voor het afreizen zal steeds aangetoond moeten worden.

 

Reizen naar de VSA:

 1. Alleen Repatrianten
 2. Essentiële personen:
 • Expats
 • Diplomaten
 • Overheidsfunctionarissen
 • Medici en zorgpersoneel

Vreemdelingen die terug moeten naar hun land (deze personen dienen zelf af te stemmen met de airlines)

Aan Surinamers en ingezetenen die op vakantie naar de VSA wensen af te afreizen en aan personen die voor een huwelijksplechtigheid wensen af te reizen zal geen toestemming worden verleend. Deze maatregel geldt ook voorpersonen die vanuit de VSA wensen af te reizen naar Suriname met als doel vakantie of bijwonen van een huwelijksplechtigheid.

Surinamers en ingezeten die zich in de VSA bevinden hebben tot en met 7 februari 2021 de mogelijkheid om gebruik te maken van een repatriatievlucht. Na deze datum zal geen toestemming meer verleend worden.

Brazilië

Voor Brazilië geldt er vanaf 30 januari 2021 tot nader order een in- en uitreisverbod voor personen.

De laatste passagiersvluchten zullen op 29 januari 2021 plaatsvinden, waarbij slechts aan repatrianten toestemming zal worden verleend om af te mogen reizen vanuit Suriname naar Brazilië en omgekeerd.

Na deze datum zal er geen toestemming verleend worden voor repatriatie van personen.

Vrachtvluchten (cargo) zullen toegestaan worden.

Guyana

Voor Guyana zullen vanaf heden slechts repatrianten mogen afreizen naar

Suriname en zullen náár Guyana slechts repatrianten (Guyanezen en vreemdelingen die daar wonen) mogen afreizen.

 

Surinamers en ingezeten die zich in Guyana bevinden hebben tot en met 07 februari 2021 de mogelijkheid om gebruik te maken van een repatriatievlucht. Na deze datum zal geen toestemming meer verleend worden voor het repatriëren van personen.

Het vrachtverkeer zowel te lucht als via het water zullen normaal plaatsvinden.

 

Frans-Guyana

 

Voor Frans-Guyana geldt dat de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot het verkeer aan de grens gecontinueerd zal worden, wat inhoud dat vrachttransport (cargo) wordt toegestaan.  

 

 

 

Overige bestemmingen

Voor de overige bestemmingen waarop gevlogen wordt zal er vanaf heden tot en met 15 februari 2021 GEEN TOESTEMMING worden verleend om passagiersvluchten uit te voeren.

 

Binnenlandse vluchten (Domestic Flights)

Binnenlandse vluchten zijn alleen toegestaan voor medische spoedgevallen en voor cargo.

Aan personen die voor toeristische doeleinden naar het binnenland wensen af te reizen zal er geen toestemming worden verleend.

 

Benadrukt wordt dat de volgende voorwaarden geleden voor alle passagiers om toegelaten te worden tot Suriname:

 1. Het overleggen van een negatieve RT-PCR testresultaat niet ouder dan 72 uur. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de test niet nodig.
 2. Het overleggen van een medische verzekering met daarin opgenomen een COVID-19-kostendekking.
 3. Personen die geen medische verzekering met daarin opgenomen een COVID-19-kostendekking kunnen overleggen, worden aansprakelijk gesteld voor alle medische kosten die gepaard gaan met een eventuele COVID-19-besmetting. Een verklaring zal in dit kader moeten worden ondertekend.
 4. Personen die afreizen naar Suriname zullen verplicht in quarantaine worden geplaatst voor een periode van zeven (07) dagen onder supervisie van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). De kosten voor de quarantaine (een door de Overheid aangewezen hotel) komen volledig voor rekening van de passagier.

Passagiers zullen bij het inchecken, de hotel boeking moeten overleggen