Herdenking slachtoffers van slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel

Herdenking slachtoffers van slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel

31-03-2021

Tijdens de toespraak van de CARICOM, werd naast de herdenking van de slachtoffers van de gruwelijke Trans-Atlantische slavenhandel, eveneens de waardering uitgesproken voor grootheden van Afrikaanse afkomst, zoals de Surinaamse held Anton de Kom, die de basis legden voor gerichte aandacht en actie om gerechtigheid te brengen aan de nakomelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking geeft aan dat de kwestie van reparatie door Suriname hoge prioriteit wordt gegeven en dat actief wordt geparticipeerd in CARICOM verband. Voor ons land met een rijke diversiteit, zijn principes als gelijkheid, wederzijds respect en acceptatie van elkanders waarden en normen enorm belangrijk. Deze mogen zeker geen aanleiding geven tot discriminatie en achterstelling.

De CARICOM merkte voorts op dat ondanks maatregelen om de ongelijke behandeling van Afro-afstammelingen aan te pakken, de uitdaging van institutioneel racisme blijft bestaan en zelfs door de COVID-19-pandemie is vergroot. Tenslotte werd de oproep herhaald voor de rechtvaardige distributie van COVID-19-vaccins, ten einde de levens van kwetsbare groepen te redden en het proces van wederopbouw en revitalisering van de economie├źn te starten.