Gemeenschappelijke uitdagingen van CELAC-lidlanden bieden mogelijkheden voor gezamenlijke groei

Gemeenschappelijke uitdagingen van CELAC-lidlanden bieden mogelijkheden voor gezamenlijke groei

24-07-2021

De bewindsman startte zijn statement met Mexico te bedanken voor de uitnodiging en organisatie en benadrukte het belang om, ongeacht de omstandigheden, gezamenlijk de verwezenlijking van gestelde doelen van duurzame ontwikkeling van de regio voorop te houden. Vervolgens hield minister Ramdin de vergadering voor om de huidige pandemie te zien als een ‘wake-up call’ en een kans om te werken naar een effectiever regionaal- en internationaal systeem van samenwerking gebaseerd op meer gelijkheid en solidariteit.

De bewindsman sprak zijn dank uit aan Mexico en Argentinië voor hun inspanningen om Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied te voorzien van het AstraZeneca vaccin. Ook bedankte minister Ramdin de United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) voor hun uitstekend verrichte werk aan het uitgebreide plan voor zelfvoorziening op gezondheidsgebied. In het verlengde hiervan sprak hij ook de erkentelijkheid uit over de technische bijstand van de FAO aan de CELAC-landen waar Suriname eveneens baat bij heeft. Het project ‘Response and Recovery to the Impact of COVID-19 on Rural Livelihoods and Food Systems through South – South Cooperation’ dient om economisch herstel te ondersteunen en gevolgen van de huidige crisis te overwinnen.

Minister Ramdin bepleitte om manieren te vinden om elkaar te blijven betrekken bij zaken van gemeenschappelijk belang van de lid landen, zoals de pandemie, klimaatverandering, migratie, schuldverlichting en herstructurering, toegang tot ontwikkelingsfinanciering, onderwijs, veiligheid. ‘Het is hierbij belangrijk om de lange termijn doelen in het oog te houden, te beseffen dat er al voldoende ambitieuze uitspraken, richtlijnen en mandaten, analyses en studies bestaan en dat de tijd om te handelen nu is’ hield hij de vergadering voor.

Namens de regering en bevolking van Suriname sprak minister Ramdin zijn waardering uit aan het CELAC-bestuur voor de reactivering van de dialoog en samenwerking en voor het opstellen van de ‘Policital Declaration of Mexico City for the VI Summit of Heads of State and Government of CELAC’ welke een zeer belangrijk multilateraal raamwerk biedt om banden tussen de leiders van Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied te versterken.

En marge van de CELAC ministeriële ontmoeting heeft minister Ramdin ook bilaterale gesprekken gevoerd met zijn collega’s van CARICOM, Panama, Argentinië, Mexico, Colombia, El Salvador, Venezuela en Costa Rica.