Financieringsmogelijkheden in het kader van de relatie met Japan

Financieringsmogelijkheden in het kader van de relatie met Japan

22-04-2021

Het maximaal bedrag voor ondersteuning aan deze projecten voor het fiscaal jaar 2020, welke loopt van 1 april 2021 tot 31 maart 2022, is vastgesteld op US$ 92.592,- voor één project per fiscaal jaar.

Projectvoorstellen dienen in de Engelse taal te worden aangeboden in het daarvoor bestemde applicatie formulier en dienen vergezeld te zijn van onder andere: het certificaat van registratie; brochures van de organisatie; financiële verslagen; begrotingen en externe audits.

Het volledig overzicht van de vereisten, de benodigde onderliggende stukken, evenals het applicatie formulier zijn te verkrijgen via de volgende website: https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_en/EconomicCooperation.html

Het ingevuld applicatie formulier, de begroting en overige documenten moeten uiterlijk 30 april 2021 electronisch worden ingediend bij de Japanse ambassade te Trinidad and Tobago via het volgend emailadres:

ggp.emb-jpn-tt@po.mofa.go.jp

Ook voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via voornoemd emailadres.

Gelieve in het kader van de coördinatie van de betrekkingen met bilaterale partners het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking als kopielezer mee te nemen in uw aanvraag en wel op het emailadres: sec.dgo@gov.sr en sec.ioih@gov.sr