BIBIS brengt herziene aanvraag Procedure Schengen visum in herinnering

BIBIS brengt herziene aanvraag Procedure Schengen visum in herinnering

12-11-2021

De ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden h.t.s. heeft sinds februari 2020, het Ministerie Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking medegedeeld, dat per 1 februari 2020, wereldwijd het Schengenvisumuitgiftebeleid is veranderd.

Vanaf deze datum kunnen uitsluitend visumaanvragen die aan de hieronder genoemde criteria voldoen, met een Note Verbale van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij de eerdergenoemde ambassade worden gedeponeerd:

  • Verzoeken van houders van Diplomatieke of Dienstpaspoorten betreffende bezoeken aan Nederland en/of een ander Schengen lidstaat, of via het Schengengebied naar een andere bestemming reizen voor officiële doeleinden;
  • De diplomatieke nota van het ministerie van Buitenlandse Zaken, begeleid van informatie waaruit het officiële doen van de reis blijkt, met toegevoegd een uitnodiging van een referent, vergezeld van 1 pasfoto, reisschema, ingevuld visumformulier en diplomatiek of dienstpaspoort.

Daarnaast behandelt de ambassade visumaanvragen voor genodigden van Internationale Tribunalen.

Ter verdere informatie moge dienen dat dezelfde procedure voor visumaanvragen bij de Franse Ambassade van toepassing is, echter met indiening van 2 pasfoto’s.