Aanbieding kopie geloofsbrieven aan minister Ramdin

Aanbieding kopie geloofsbrieven aan minister Ramdin

09-04-2021

De minister en ambassadeur hebben tijdens dit onderhoud de verschillende mogelijkheden van samenwerking besproken, ten einde de bestaande bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Egypte te verdiepen en versterken. Er is onder meer gekeken naar mogelijke samenwerking op zowel bilateraal als multilateraal niveau binnen de navolgende gebieden: agrarisch, visserij, mijnbouw, toerisme en klimaatverandering. De Egyptische ambassadeur is ook een van de leden van het Bureau van de mondiale “Green Climate Fund” en heeft aangegeven zich in die hoedanigheid ook in te spannen dat Suriname in aanmerking komt voor financiering op het gebied van onder andere adaptatie voor klimaatverandering.

Voorts deelde de ambassadeur mede dat Egypte over grote hoeveelheden medische goederen beschikt, welke tegen sterk gereduceerde prijzen aan Suriname kan worden aangeboden.

Vermeldenswaard is dat de ambassadeur zijn geloofsbrieven op een nader te bepalen tijdstip zal aanbieden aan President Chandrikapersad Santokhi. Dit zodra de COVID-19 reisrestricties zijn versoepeld dan wel opgeheven.