45 jaar diplomatieke betrekkingen Republiek Suriname en de Volksrepubliek China 28 mei 1976 – 28 mei 2021

45 jaar diplomatieke betrekkingen Republiek Suriname en de Volksrepubliek China 28 mei 1976 – 28 mei 2021

19-05-2021

Het Sovjet Russische “Volksdagblad” heeft het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met Suriname toegejuicht. China heeft “in Latijns Amerika een nieuwe vriend” gemaakt en “daar zijn we verheugd over”, zo schreef het blad. Het uitte bezorgdheid over Russische invloed in Latijns Amerika en verklaarde dat de volken van China en Suriname “in het verleden in soortgelijke situaties hadden verkeerd en gemeenschappelijk tot taak hebben te strijden tegen imperialisme, kolonialisme en overhersing”.

Vanaf het moment van de diplomatieke betrekkingen, heeft elke Regering van Suriname zich consequent gecommitteerd aan de vriendschappelijke banden in het algemeen, en aan de “One China Policy” in het bijzonder. De “One China Policy” is een diplomatieke erkenning welke aangeeft dat Taiwan en Hong Kong deelstaten zijn van China, en dat er slechts één Chinese regering bestaat.

De Volksrepubliek China heeft van haar kant eveneens consequent ondersteuning verleend bij het invullen van samenwerkingsprojecten gericht op de ontwikkeling van Suriname. Het is belangrijk te vermelden dat er diverse projecten zowel met de Chinese Overheid als met het Chinese bedrijfsleven zijn gerealiseerd. De relatie tussen Suriname en China heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld in een warme atmosfeer, gebaseerd op wederzijds voordeel en wederzijds respect.

 

De bilaterale relatie tussen de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China is er één van strategische waarde en importantie, gezien de resultaten die de uitvoering van de relatie door de jaren heen heeft gehad voor de nationale ontwikkeling van Suriname in het algemeen, en diverse sectoren in het bijzonder. Enkele hiervan betreffen handel en economische samenwerking, cultuur, onderwijs en capaciteitsversterking, woningbouw, infrastructuur, de agrarische sector, veiligheid en gemeenschapsontwikkeling.

 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal haar verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het buitenlands beleid, als instrument blijven inzetten om binnen de huidige ontwikkelingen te komen tot maximale benutting van de mogelijkheden binnen deze relatie.

 

Cultuur

 

Op 20 oktober 1853 hebben Chinese imigranten voor het eerst voet aan wal gezet in Suriname. In verband hiermee organiseerde De Suriname Chinese United Association (SCUA) in samenwerking met de “Suriname-China Friendship Association” in november 2019 een foto-expositie, met als thema "The Chinese in me". Dit heugelijk feit herdacht 166 jaar Chinese immigratie in Suriname. De organisaties zijn in dit project gesteund door de Ambassade van China in Paramaribo. De winnaars hebben een georganiseerde trip naar China gehad om verder onderzoek te doen naar hun Chinese roots.

 

A get-together of the delegation of “The Chinese in Me” who visited China in 2019.

 

 

De Suriname - China Friendship Association 

Op 1 september 2021 bestaat de organisatie 47 jaar. Deze organisatie is ouder dan de diplomatieke relatie Suriname - China en volgens de huidige Ambassadeur van de Volksrepubliek China in Suriname, Z.E. Liu Quan, is het vermoedelijk één van de eerste in de regio.

Naast de goede banden op diplomatiek en bilateraal niveau, tonen steeds meer Surinamers belangstelling voor China en de Chinese cultuur. Om hieraan invulling te geven worden tal van activiteiten georganiseerd zoals de Chinese tempelmarkt, het Chinese Filmfestival en Fashionshows.

Chinese-style fashion show at a gala observing 165th anniversary of the Chinese settlement in Suriname.

Confucius Instituut

In februari 2017 vond de officiële opening van een Confucius Instituut (CI) plaats. Het instituut is gevestigd op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Het hebben van een CI kan gezien worden als een mijlpaal in de diplomatieke banden tussen beiden landen. Het instituut verzorgt onderwijs in het Mandarijn, traint leraren in die taal en verschaft leermiddelen ter zake. Daarnaast organiseert het vaardigheidstesten in het Chinees (HSK-examens) en testen voor certificering van leraren in het Chinees.

Verder verschaft het instituut informatie over aanmeldingen voor beurzen en fellowships vanuit China en helpt het bij aanvragen van deze beurzen. Het begeleidt ook uitwisselingsprogramma’s tussen China en Suriname op het gebied van taal, cultuur en onderwijs. Het Confucius Instituut heeft als doel de kennis van de Chinese taal en cultuur te verspreiden en de culturele banden tussen China en andere landen te versterken door onder andere de culturele uitwisseling te bevorderen.

 

Zustersteden banden

Binnen het raamwerk van de diverse zusterstenbanden, wordt tevens gekeken naar de vele strategische samenwerkings mogelijkheden, voornamelijk, maar niet limitatief, op het gebied van economie, handel, wetenschap en technologie, cultuur, educatie, sport en gezondheidszorg, doelend op duurzame economische groei voor beide steden.

 

De diverse zusterstedenbanden zijn:

  1. Paramaribo – Hangzhou, MoU getekend op 23 mei 1998
  2. Para – Xianning, MoU getekend op september 2014

Ter bevordering van de samenwerking tussen Suriname en de Zhejiang Provincie (zusterstedenband), heeft een delegatie uit de Volksrepubliek China, in de periode 19 – 21 september 2019 een werkbezoek afgelegd aan Suriname. In oktober 2019 heeft er vanuit Suriname een tegenbezoek aan China plaatsgevonden.

 

Voormalig districtscommissaris van Para, dhr. Armand Jurel, en de burgemeester van Xianning, dhr. Wang Yuan He, na het tekenen van de intentieverklaring.

 

Zhejiang is één van China’s meest ontwikkelde en welvarende Provincies, gelegen in het oostelijke kustgebied van China en ten Zuiden van de Yangtze Rivier. De stad Hangzhou kan gekenmerkt worden als het centrum voor politiek, economie en cultuur van de Zhejiang Provincie. De stad staat bekend om zowel toeristische doeleinden, alsook zijn industriële aard. De welbekende “Alibaba Group Holding Limited”, heeft zijn oorsprong in deze stad, waar tegenwoordig nog steeds het hoofdkantoor gevestigd is.

 

Suriname en China zullen op basis van deze overeenkomst pragmatische invulling geven aan de huidige samenwerking.

 

 

Onderwijs en capaciteitsversterking

 

De Volksrepubliek China stelt jaarlijks studiebeurzen beschikbaar voor academische studies aan Surinaamse Staatsburgers. De afhandeling ter zake geschied in nauwe samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het gaat hierbij om academische studies op Bachelor-, Master- en Doctoraal niveau.

 

Voor het academisch jaar 2020 zijn 13 studenten in aanmerking gekomen voor een volledig gesponsorde beurs.

Verder biedt China eveneens “Short term” trainingen aan Suriname voor gekwalificeerde personen uit zowel de private als de publieke sector, waarvan de kosten volledig worden gedragen door de Chinese Regering. Aan Suriname worden er tevens bilaterale trainingen aangeboden, hierbij kunnen er voor elk van de trainingen 20-25 functionarissen worden afgevaardigd.

Vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus in 2020, zijn er voor dat academisch jaar geen fysieke trainingen aangeboden. Echter zal er een aanvang worden gemaakt met virtuele trainingen voor diverse sectoren en Ministeries.

Reunion reception for Surinamese short-term trainees in China.

 

 

Belt and Road Initiative

 

Het “Belt and Road Initiative” van China begon in 2013 als het “One Belt, One Road Initiative”, met als doel een uitgebreid netwerk van handelsroutes over de hele wereld uit te bouwen. Begin 2017 heeft er een tweedaagse high-level meeting in Beijing plaatsgevonden met bijkans 28 wereldleiders, evenals vertegenwoordigers uit 70 landen, waarbij het initiatief verder is besproken.

 

Het “Belt and Road Initiative” sluit aan bij de doelstellingen en beginselen van het VN-Handvest. Het handhaaft de vijf beginselen van vreedzame co-existentie: wederzijds respect voor elkaars soevereiniteit en territoriale integriteit, wederzijdse niet-inmenging in elkaars interne aangelegenheden, gelijkheid en wederzijds voordeel en vreedzame co-existentie. De “One Belt, One Road” bestrijkt 64 landen en de financiering van dit project is geraamd voor ongeveer US$4-8 miljard.

 

Op 25 mei 2018 heeft Suriname de ondertekening van een MoU gerealiseerd, betreffende de “Framework of the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road Initiative”, met 5 prioriteiten waaronder de “people-to-people” contacten.

Binnen dit raamwerk worden er diverse (infrastructurele) projecten en seminars uitgevoerd, waaronder de “China-Caribbean Conference on the “One Belt and One Road Initiative (BRI)” en “Belt & Road Initiative Summit”.

Enkele van de projecten zijn de bouw van het Wanica-ziekenhuis, het breedband netwerk en het Dalian IV asfalteringsproject.

Main Building of Wanica Hospital donated by the Chinese government.

 

Suriname National Infrastructure projects (Dalian IV) - Beekhuizen Bridge.

 

Suriname National Infrastructure Projects (Dalian IV) - New Zanderij Highway.

 

 

Suriname National Infrastructure projects (Dalian IV) - Beekhuizen Bridge.

 

Suriname National Infrastructure Projects (Dalian IV) - Martin Luther Kingweg (Highway).

 

Donaties

 

De Chinese overheid heeft vele malen het belang van de samenwerking tussen o.a. China en Suriname benadrukt. In dat kader zijn er diverse ontwikkelingsprojecten gefinancierd en uitgevoerd. Eén van de projecten betreft de bouw van een nieuw hoofdkwartier voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2006.

China-aid Maintenance Project of the Office Building of the Ministry of Foreign Affairs.

 

 

Sophia’s Lust Community Center

Op 16 oktober 2017 is het Sophia’s Lust Community Center officieel opgeleverd en overgedragen aan de gemeenschap van Sophia’s Lust. Dit multifunctioneel centrum is een schenking geweest van de Volksrepubliek China voor de gemeenschap van Sophia’s Lust.

Behalve een speeltuin beschikt het gemeenschapscentrum ook over een fitnesruimte, een computerlokaal, maar ook over een zaal voor het houden van sessies en trainingen. Het gemeenschapscentrum kan ook gebruikt worden als ontmoetingscentrum voor informatieve doeleinden.

China-Aid Sophia’s Lust Community Center completed in October 2017.

Verder heeft Suriname in 2016 een schenking van US$115 miljoen ontvangen van China. De schenking is gedaan in het kader van 40 jaar diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen. Het geld zal besteed worden aan enkele projecten, waaronder de bouw van 350 huizen.

 

In het kader van de implementatie van het huizenbouwproject en andere projecten met ondersteuning van de Volksrepubliek China, is er op 13 september 2017 een overeenkomst getekend tussen Suriname en China, gebaseerd op de economische en technische samenwerking tussen beide landen. Deze overeenkomst behelst ondermeer een schenking van de Chinese Regering aan Suriname.

COVID-19

Suriname heeft de Chinese regering met beschermingsmiddelen bijgestaan in de strijd tegen het COVID-19 virus en dit doet de Chinese overheid op haar beurt ook naar de Surinaamse regering toe. In het kader van “de solidaire opstelling van China in de strijd tegen de groeiende Covid-19-pandemie” zijn er zowel vanuit de private als de publieke sector diverse donaties geweest aan de Surinaamse overheid en samenleving. Enkele daarvan behelzen:

  • Donatie van enkele persoonlijke beschermingsmiddelen van de “Surinamese Chinese United Association (SCUA)” aan het ministerie van Volksgezondheid;
  • Donatie vanuit de ambassade van China van 23 beademingsapparaten aan het ministerie van Volksgezondheid;
  • Een schenking afkomstig van de Zusterstede stad Zhejiang, welke in ontvangst is genomen door de Minister van BIBIS, Ambassadeur Albert Ramdin;
  • Een schenking van 20.000 wegwerp mondkappen aan De Nationale Assemblee.

 

Ambassador Liu Quan donated Covid-19 equipment on behalf of the Chinese government to H.E. President Santokhi in July 2020.

 

Ambassador Liu Quan donated PPE to the Minister of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation, H.E. Albert Ramdin, in July 2020.

Volgens Ambassadeur Liu Quan is de Chinese Regering voornemens de samenwerking, voornamelijk m.b.t. de aanpak van het COVID-19 virus, verder te versterken. Thans ligt de noodzaak voor Suriname veel verder dan slechts het verkrijgen van PPE’s. De Volksrepubliek China heeft succesvolle resultaten geboekt met betrekking tot de productie van vaccinaties tegen het COVID-19 virus. Wederzijds zal er worden nagegaan hoe de distributie (aankoop en/of sponsoring) ter zake zal geschieden.

 

 

 

The way forward

 

Al langer dan 45 jaar is er een samenwerking tussen Suriname en China op sociaal, economisch, cultureel en politiek gebied.

In de afgelopen jaren zijn er diverse projecten uitgevoerd, waarvan de bekendste de infrastructurele projecten zijn. Binnen de huidige samenwerking zijn er enkele projectvoorstellen besproken die verder afgestemd zullen worden. De voorstellen liggen voornamelijk in de agrarische sector, de traditionele geneeskunde en in de huisvesting.

 

Zoals door Minister Ramdin aangegeven, is de Regering voornemens de relatie met de Volksrepubliek China te versterken en verder uit te breiden en de wederzijdse mogelijkheden ten volle te benutten.