Suriname informeert internationale gemeenschap over kwestie Cubanen

Suriname informeert internationale gemeenschap over kwestie Cubanen

03-12-2020

De Surinaamse diplomatieke missies bij deze organisaties alsook die in Cuba en Guyana zullen ook geïnformeerd worden zodat er, aldus minister Ramdin, een eenduidig verhaal gedaan en gerapporteerd wordt. Surinames vertegenwoordiger in Guyana zal op vrijdag 4 december alvast een gesprek hebben met het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken. Suriname heeft verder de United Nations High Commissions for Refugees (UNHCR), het Rode Kruis en de International Organization for Migration (IOM) op de hoogte gesteld. Zij zijn gevraagd om technische bijstand. Er staat voor donderdag een gesprek op het programma tussen de directeur van Buitenlandse Zaken en de vertegenwoordiger van UNHCR in de Caricom.

Dit alles is volgens de bewindsman bedoeld om ervoor te zorgen dat deze zaak in goede banen wordt geleid, controlerend wordt opgetreden en evenwichtig te werk wordt gegaan. Suriname zal er vooral op toezien dat er in de humanitaire behoeften van de mensen wordt voorzien. Hij benadrukt dat Suriname voor de bescherming van mensenrechten staat. In dit geval is het passend dat het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) met ondersteuning van de Nickeriaanse gemeenschap, de districtscommissaris en andere diensten waar mogelijk en waar nodig ondersteuning verleent aan de groep.

Het NCCR is ondersteunend naar een coördinatieteam dat in deze kwestie door de regering is ingesteld. Dit team bestaande uit de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en Politie, Defensie, Volksgezondheid en Transport, Communicatie en Toerisme wordt ondersteund door technici en specialisten, de districtscommissarissen van Nickerie alsook de andere diensten vanuit de verschillende ministeries, zoals Vreemdelingenzaken en de medische instanties in Nickerie. Vreemdelingenzaken is intussen al begonnen met een registratie van de mensen. De groep bestaat uit ruim 490 personen, waarvan ongeveer de helft illegaal in Suriname verblijft.

President Chandrikapersad Santokhi wordt dagelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Verder is de ambassadeur van Cuba reeds ontboden en officieel op de hoogte gesteld. Dit zal ook schriftelijk per diplomatieke nota geschieden. Verder zal ook de ambassadeur van Guyana officieel ingelicht worden. Minister Ramdin heeft in de afgelopen dagen reeds een gesprek gehad met zijn Guyanese ambtsgenoot. De kwestie wordt ook vanuit het buurland in de gaten gehouden. Suriname zal op grond van humanitaire overwegingen alle assistentie bieden aan de groep. Minister Ramdin spreekt van behoorlijke slaapplaatsen, sanitaire voorzieningen, voedsel, water en medische assistentie. Ook is er aandacht voor de vrouwen die in verwachting zijn en kinderen. Bij deze assistentie zullen de Cubaanse artsen die Nickerie gedetacheerd zijn, betrokken worden.