Nieuwe PAHO/WHO vertegenwoordiger presenteert credentials aan minister van Buitenlandse Zaken

Nieuwe PAHO/WHO vertegenwoordiger presenteert credentials aan minister van Buitenlandse Zaken

27-01-2020

De nieuwe PAHO/WHO-vertegenwoordiger in Suriname, Karen Lewis-Bell, heeft haar geloofsbrieven aangeboden aan de minister van Buitendse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle. Dit heeft op vrijdag 24 januari plaatsgevonden, waarbij Lewis-Bell vergezeld was van haar voorganger, Yitades Gebre. Gebre neemt, na vier jaren in Suriname gediend te hebben, afscheid van Suriname en zal zijn carrière in Barbados voortzetten. De minister gebruikte deze gelegenheid om de voormalige vertegenwoordiger te bedanken voor zijn bijdrage en persoonlijke inzet aan de gezondheidssector en de vele projecten die uitgevoerd zijn onder zijn auspiciën. 

De samenwerking die de PAHO/WHO met de regering en in het bijzonder met het ministerie van Volksgezondheid heeft, waardeert zij bijzonder en zal wederzijds worden gewerkt aan een nog hechtere verbondenheid.

De belangrijkste focus van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd in het kort uitgelegd aan de PAHO/WHO-vertegenwoordiger. Enkele prioriteitsgebieden die daarbij werden aangehaald waren onder andere Health in policies, de Voluntary National Reporting en de kwestie rond de mentale gezondheid bij jongeren. De bewindsvrouw gaf ook aan dat de situatie rond de mentale gezondheid onder de jeugd zorgwekkende vormen aanneemt en zij zich samen met verschillende ministeries en de PAHO wenst te buigen over dit vraagstuk.

Karen Lewis-Bell heeft reeds 27 jaar ervaring in de gezondheidssector. Zij gaf aan die ervaring en expertise te zullen gebruiken bij het uitoefenen van haar taak in Suriname. De nieuwe PAHO-vertegenwoordiger is een ervaren technisch adviseur voor immunisatie van het Caribisch gebied. Behalve immunisatie is ze bekwaamd in gezondheidscommunicatie, epidemiologie, gezinsgezondheid, reproductieve gezondheid en gezondheidsbevordering. Tenslotte werd de nieuwe vertegenwoordiger ook alert gemaakt op de diversiteit in cultuur in Suriname, welke nergens anders in de Regio te vinden is.