Ministerie van Buitenlandse Zaken verdiept relatie met particuliere sector

Ministerie van Buitenlandse Zaken verdiept relatie met particuliere sector

24-01-2020
Centraal voor het Ministerie staat de Wet op de Buitenlandse Dienst, die in november 2018 is goedgekeurd door de Nationale Assemblee, waarbij Economische Diplomatie wordt benadrukt en samenwerking met de particuliere sector mogelijk wordt gemaakt.

Om hieraan gericht invulling te geven, heeft een delegatie van de Godo bank, bestaande uit de Directeur, Percy Clenem, en Senior relatiebeheerder, Loes Robinson, een bezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle. Dit bezoek vond plaats op donderdag 23 januari en had als belangrijk doel het verdiepen van de relatie tussen de publieke en particuliere sector met een focus op de Diaspora.

Gelet op de recente olievondst en gasvoorraden geeft de minister aan door samenwerking met het bedrijfsleven invulling kan worden gegeven aan economische diplomatie en daarom ook volledig te staan achter hetgeen gezegd is door President Bouterse, namelijk: “Wij hoeven niet het land te zijn van gemiste kansen.”

Voorts geeft de bewindsvrouwen, voor wat betreft het uitvoeren van het buitenlands beleid, aan zich te zullen blijven inzetten om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de nationale doelen.

Vanuit de zijde van Godo is positief gereageerd op de prioriteitsgebieden zoals aangegeven door de minister.

Aangegeven is dat het aspect van “samenwerken” centraal staat voor de bank.  Er zal concreet gewerkt worden aan het uitwerken van een plan en zal er op korte termijn worden aangeboden ter consideratie. GODO wenst zich met name te profileren als een dienstverlenende bankinstelling ten behoeve van de Surinaamse Diaspora gemeenschap.

Beide partijen zijn van mening dat deze ontmoeting het begin is van een vruchtbare relatie tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als te zijn de publieke sector, met de Godo bank, een belangrijke exponent van het bedrijfsleven.