Informatiebijeenkomst voor buitenlandse vertegenwoordigers in Suriname inzake verkiezingen

Informatiebijeenkomst voor buitenlandse vertegenwoordigers in Suriname inzake verkiezingen

13-02-2020

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een informatiebijeenkomst gehouden voor de hoofden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en van internationale organisaties, geaccrediteerd bij Suriname. Deze bijeenkomst was op woensdag 12 februari 2020.

Het doel van deze sessie was om informatie te verschaffen over de voorbereidingen, die worden getroffen in het kader van de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle informeerde de aanwezigen dat deze sessie gehouden wordt om relevante informatie en feiten over het verkiezingsproces uit de eerste hand te verkrijgen. De Minister benadrukte onder andere het waarborgen van de democratie en de oproep van de President van Suriname, Z.E. Desiré Delano Bouterse, gedaan op 30 september 2019 tijdens de Jaarrede, om éénheid en verdraagzaamheid onder alle omstandigheden te beschermen. Ook werden de mogelijkheden voor waarnemingsmissies door internationale organisaties en andere landen tijdens de verkiezingen aangegeven, met inachtneming van de internationaal aanvaarde principes van niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden en non-interventie.

De Minister ad interim voor Binnenlandse Zaken, Rabindre Parmessar heeft namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken kort het belang van goede voorbereidingen voor transparantie en conform geregistreerde internationale standaarden alsmede het betrekken van de internationale gemeenschap daarbij weergegeven.

De Minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft de activiteiten met betrekking tot ordehandhaving en veiligheid belicht, hetgeen door de Minister van Defensie, Ronni Benschop, werd ondersteund.

De Directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto, heeft middels een presentatie de verkiezingskalender, -activiteiten en -wetgeving uiteengezet.

De Voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), mr.dr. Jennifer van Dijk-Silos heeft uitgelegd over de taken, de rol en bevoegdheden van het OKB, alsook van de relevante organen daaraan verbonden. Het proces voor aanmelding en goedkeuring van waarnemersmissies tijdens de verkiezingen, als een directe aangelegenheid van het OKB, werd ook verduidelijkt.

De Voorzitter van het Centraal Hoofd Stembureau (CHS), de heer Eugene Merkus heeft in zijn presentatie aangegeven wat de taken zijn van het CHS, een overzicht van de participatie van het electoraat in 2015, de vereisten voor politieke organisaties voor deelname aan de verkiezingen in mei 2020 en de wijze van kandidaatstelling.

Tenslotte werd de toezegging gedaan door de verschillende verkiezingsautoriteiten om, indien nodig, nadere relevante informatie te doen toekomen.