Aanvulling van het korps Honorair Consuls

Aanvulling van het korps Honorair Consuls

08-12-2020

Het voordeel van het aanstellen van Honorair Consuls is, dat zij kunnen bijdragen aan het versterken van de bilaterale betrekkingen tussen landen. Over het algemeen wordt een Honorair Consul door een land benoemd in een ander land, vanwege het diplomatiek-politiek en economisch belang, terwijl de kosten voor andersoortige vertegenwoordiging hiermede kunnen worden gedrukt.

Mw. Ellison Nooitmeer- Fraenk is door Zweden voorgedragen als de Honorair Consul in Suriname en  dhr. Kurt van Essen is voorgedragen door de Bondsrepubliek Duitsland.

De minister feliciteerde beide HC’s en benadrukte dat de relaties met de respectieve landen moet worden geintensiveerd. Ook moet er bekeken worden wat de wederzijdse voordelen kunnen zijn voor beide landen op het gebied van cultuur, het bedrijfsleven en de industriёle ontwikkeling.

De wederzijdse belangen op het consulaire en diplomatieke vlak zal ook door de HC’s moeten worden behartigd.

Minister Ramdin drukte hen op het hart om als Honorair Consul actief te zijn in relatie met het ministerie.

De nieuwe vertegenwoordigers hebben beiden aangegeven zich te zullen inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenwerkingsrelaties.