Werkbezoek minister van Buitenlandse Zaken van Columbia aan Suriname

Werkbezoek minister van Buitenlandse Zaken van Columbia aan Suriname

16-05-2019

Deze overleg momenten tussen de bewindslieden van Suriname en Columbia zijn van belang in het kader van het verder inhoud geven aan de intensieve vriendschappelijke betrekkingen en voor de verdere verdieping van de bilaterale relatie tussen beide landen. Suriname en Columbia onderhouden sedert juni 1978 diplomatieke betrekkingen en in de achter ons liggende jaren zijn diverse samenwerkingsgebieden geïdentificeerd en projecten uitgevoerd. Specifieke vermelding genieten de projecten op het gebied van de gezondheidszorg en institutionele versterking, waaronder onderrichting in de Spaanse taal.

Op 16 mei 2019 is in constructieve sfeer gesproken over diverse zaken die van wederzijds belang kunnen worden geacht. Het gaat om onder anderen het delen van kennis en ervaring op het gebied van de agrarische sector, toerisme en veiligheid. Het bekijken van mogelijkheden voor handelsbevordering en connectiviteit voor het verder faciliteren van de Zuid-Amerikaanse integratie. Aan de orde kwam ook de totstandkoming van een luchttransportovereenkomst. In voorbereiding zijn ook overeenkomsten inzake visumafschaffing, voor houders van nationale paspoorten en samenwerking op het gebied van defensie, alsook de continuering van de cursus Spaans. De samenwerking tussen de respectievelijke diplomatieke instituten van beide landen werd ook onder de loep genomen.

Suriname en Columbia zijn beiden landen met een hoge bosbedekking en lage ontbossingsgraad; De bewindslieden hebben wederom benadrukt dat deze categorie van ontwikkelingslanden, gezamenlijk moet blijven optrekken om de kwestie van de toegang tot adequate klimaatfinanciering voor te leggen aan de internationale gemeenschap en ervoor zorg te dragen dat die financiering beschikbaar wordt gesteld. Het bezoek werd afgesloten met de ondertekening van een Memorandum van Overeenstemming, inzake samenwerking tussen de respectievelijke Diplomaten Instituten.