Vierde Politiek Consultatie Mechanisme tussen Suriname en Venezuela

Vierde Politiek Consultatie Mechanisme tussen Suriname en Venezuela

18-12-2019

In het kader van het regulier overleg tussen Suriname en Venezuela, heeft de vierde vergadering van het Politiek Consultatie Mechanisme tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken plaatsgevonden.

Hiertoe is de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza Montserrat met een delegatie afgereisd naar Suriname voor het 1-daags overleg, op 17 december jongstleden, met collega Yldiz Pollack-Beighle

De functionele samenwerking tussen beide landen op bilateraal, regionaal en multilateraal niveau werd besproken. De prioriteitsgebieden die aan de orde kwamen zijn landbouw, visserij, veiligheid en het opzetten van een “Gemengd Bedrijf” voor de agrarische sector.

Beide ministers hebben het belang van het consultatie mechanisme benadrukt voor de verdere versterking van de relatie en de evaluatie daarvan. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe mogelijkheden voor bilaterale samenwerking te identificeren op regionaal en multilateraal gebied.

Suriname heeft haar waardering geuit aan de regering van Venezuela voor het succesvol verloop van “Mission Milagro” in 2018, in het district Nickerie.  Vanwege dit succes zal een vervolg missie worden uitgevoerd in 2020, te Nieuw Nickerie en Paramaribo.

Suriname onderhoudt sedert de onafhankelijkheid een hechte en vriendschappelijke relatie met Venezuela. Deze vriendschap is gebaseerd op wederzijds respect en begrip voor elkaars soevereiniteit en territoriale integriteit. Minister Arreaza is eveneens op audiёntie geweest bij president Desiré Delano Bouterse.