Vele mogelijkheden voor Suriname bij samenwerking met COMCEC

Vele mogelijkheden voor Suriname bij samenwerking met COMCEC

05-09-2019

Een delegatie van de Commissie voor Economische en Commerciële Samenwerking (COMCEC) onder leiding van Directeur-Generaal, Mehmet Metin Eker, vertoeft in ons land. Het bezoek duurt van 3 tot en met 5 september 2019. Op woensdag 4 september, heeft de Directeur-Generaal, Mehmet Metin Eker, een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken (BuZa), Yldiz Pollack-Beighle, waarbij ook een werkbespreking heeft plaatsgevonden.

Minister Pollack-Beighle benadrukt dat Suriname veel potentie heeft in de landbouw en dat de noodzaak groot is voor ontwikkeling van onze toerisme sector. Zij zegt verder dat Suriname daarom meer wil halen uit haar lidmaatschap bij de organisatie. Ook zal samen met de Directeur-Generaal worden nagegaan wat Suriname beter kan doen om meer projecten goedgekeurd te krijgen.

Volgens de Directeur-Generaal behoort Suriname tot één van de meest actieve leden en wil hij daarom Suriname assisteren de beschikbare fondsen optimaal te benutten. Hij vindt het belangrijk om Suriname te bezoeken en om kennis te maken met de ontwikkelingsprioriteiten om zo het partnerschap te verdiepen. Binnen dit partnerschap zal ook de relatie met Turkije, alwaar het hoofdkwartier van de COMCEC zit, meer tot bloei komen, zegt de Directeur.

De COMCEC is één van de vier Vaste Commissies van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) en de op één na grootste internationale organisatie naast de Verenigde Naties, bestaande uit 57 lidstaten en 5 waarnemerslanden. De doelstellingen van de COMCEC zijn onder meer het dienen als centraal forum voor bespreking van internationale economische en commerciële kwesties, het tot stand brengen van een gemeenschappelijke visie en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de lidstaten, ook middels het ontwikkelen en verspreiden van kennis en ervaringen.

De samenwerkingsgebieden van Suriname met de COMCEC zijn handel, transport, landbouw, toerisme, armoedebestrijding en samenwerking in de financiële en private sector. Vermeldenswaard is dat de COMCEC reeds projecten in Suriname financiert zoals capaciteitsversterking bij de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en curricula alsmede versterking van de ondersteuningsdiensten om deelname aan werelwijde waardeketens te verbeteren.

De delegatie zal met relevante ministers eveneens besprekingen voeren over de onderlinge samenwerking en de verschillende projecten die COMCEC in Suriname uitvoert.