Suriname participeert in historische conferentie met betrekking tot ‘’Singapore Convention on Mediation’’

Suriname participeert in historische conferentie met betrekking tot ‘’Singapore Convention on Mediation’’

15-08-2019

Een Surinaamse delegatie onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, Yldiz Pollack- Beighle heeft deelgenomen aan de historische conferentie in verband met de ter ondertekening legging van de Singapore Conventie inzake Mediation. Dit vond plaats op 6 en 7 augustus 2019 in Singapore.

De minister van Handel, Industrie en Toerisme Stephen Tsang heeft ook deel uitgemaakt van de Surinaamse delegatie, gezien het belang van de Conventie voor de bevordering van handel en het oplossen van mogelijke handelsgeschillen.

In december 2018 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) tijdens haar 73ste zitting bij consensus een resolutie aangenomen om het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale schikkingsovereenkomsten als gevolg van bemiddeling aan te nemen.

Volgens de premier van de Republiek Singapore Lee Hsien Loong is deze Conventie een sterk mechanisme ter ondersteuning van multilateralisme; de “missing piece” in het internationaal handelsraamwerk, welke zal moeten voorzien in de handhaving van bemiddelde schikkingsoveeenkomsten in verschillende landen wanneer het aspect van multilateralisme onder druk komt te staan.

Als lidland van de Verenigde Naties bestaat de mogelijkheid voor Suriname om middels de Conventie samenwerkingsverbanden aan te gaan met de landen binnen de Organisatie op het gebied van Internationale handel. Suriname’s participatie in de Conferentie moet daarom ook worden gezien tegen de fervente ondersteuning van het multilateralisme en het geloof in internationaal geldende principes zoals vastgelegd in het VN Handvest. Het voorgaande werd benadrukt door de minister van Buitenlandse Zaken tijdens Suriname’s spreekbeurt.

Tijdens de ceremonie waren er bijkans 70 landen aanwezig, waarbij de Conventie getekend is door een totaal van 46 landen. Suriname zal na het nationaal proces te hebben doorlopen te zijner tijd toetreden tot de Singapore Conventie.

Voorts is vermeldenswaard dat beide ministers in de marge van de Conferentie bilaterale ontmoetingen hebben gehad.