Recente ontwikkelingen Plurinationale Staat Bolivia

Recente ontwikkelingen Plurinationale Staat Bolivia

11-11-2019

De Regering van de Republiek Suriname verwerpt ten strengste de recente gebeurtenissen in de Plurinationale Staat Bolivia, welke ertoe hebben geleid dat de gekozen President Evo Morales, mede vanwege de ontstane geweldsgolf, gedwongen zijn functie heeft neergelegd.

Conform de richtlijnen waarop haar buitenlandbeleid gestoeld is, roept de Regering op tot het afzien van geweld en moedigt alle relevante partijen aan tot vreedzame dialoog. Op basis van de principes van niet inmenging noch interventie in de binnenlandse aangelegenheden van soevereine staten zoals deze zijn vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname, wordt de internationale gemeenschap opgeroepen, zich te onthouden van elke vorm van inmenging of interventie en het volk van Bolivia alle kansen te gunnen deze crisis zelf te overbruggen.