Overhandiging Benoemingsbrevet aan Honorair Consuls Canada en Filipijnen

Overhandiging Benoemingsbrevet aan Honorair Consuls Canada en Filipijnen

09-01-2020

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft op 6 januari 2020 het Benoemingsbrevet overhandigd aan de Honorair Consul van Canada in Suriname, dhr. Patrick Healy en aan de Honorair Consul van de Filipijnen in Suriname, dhr. Egonlyndon Audhoe. Deze aanstelling als Honorair Consul heeft ten grondslag de bewezen diensten, hard werk en inzet van betrokkenen voor de ontwikkeling van Suriname. Hierbij is het vertrouwen gesteld om voornamelijk op economisch- en handelsgebied de relatie tussen Suriname en de vertegenwoordigde landen verder gestalte te geven en zodoende de reeds bestaande relatie te intensiveren.

Beide HC’s hebben onder andere als taak meegekregen om Suriname te “branden” en een concrete bijdrage te leveren aan met name de business to business relaties.

Specifiek zal met Canada  ook het politiek contact verbeterd dienen te worden, en zal de inzet van de HC nodig zijn voor onder andere het faciliteren van visum aanvragen voor Canada ten behoeve van de bevordering van investeringen.

De Filipijnen is gebaseerd op knowledge economy en een goede gezondheidssector. Met HC Audhoe werd van gedachten gewisseld om ook op deze gebieden de samenwerking verder uit te werken.

Aan de nieuwe HC’s werd eveneens meegegeven de regels waarbinnen de HC zijn taken zal uitvoeren en wordt verwacht dat periodieke rapportage wordt gedaan van de werkzaamheden in deze relatie.