Niet residerende ambassadeurs Duitsland en Ierland bieden geloofsbrieven aan

Niet residerende ambassadeurs Duitsland en Ierland bieden geloofsbrieven aan

19-11-2019

De niet residerende ambassadeurs van Duitsland en Ierland hebben hun geloofsbrieven aan Zijne Excellentie president Desiré Bouterse aangeboden. Het gaat respectievelijk om Ute König met als standplaats Port of Spain en Seán Hoy. Laatstgenoemde heeft als standplaats Brasilia. Ambassadeur König gaf aan, kort met president Bouterse gesproken te hebben over hoe de relatie tussen de beide landen verder kan worden versterkt. Ook is er van gedachten gewisseld over klimaatverandering die een belangrijk punt is op de agenda’s van de beide landen.

Ambassadeur Hoy bracht onder de aandacht dat het de eerste keer is dat een ambassadeur uit Ierland zijn geloofsbrieven heeft aangeboden aan de president van de Republiek Suriname. Dit is voor hem en het volk van Ierland een moment om trots op te zijn. De ambassadeur zegt ook met het staatshoofd van gedachten te hebben gewisseld over het fenomeen van climate change. 80% van de bevolking van Ierland woont dichtbij de kust. De zeespiegelstijging vormt een bedreiging voor zijn land, zei de diplomaat. Ook in Suriname woont een groot deel van de bevolking dichtbij de kust. Dit brengt met zich mee dat beide landen als partners samen moeten werken om manieren te vinden om deze uitdaging weg te werken.