Ambassadeur Ebu Jones biedt geloofsbrieven aan president Granger

Ambassadeur Ebu Jones biedt geloofsbrieven aan president Granger

15-05-2019

In zijn toespraak gaf president Granger de band aan die deze twee landen delen op basis van hun geografische ligging en geschiedenis. Hij zegt dat de betrekkingen van de landen zijn gebaseerd op: wederzijds respect voor elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit, geen bemoeienis in elkaars interne aangelegenheden en het behoud van de regionale vrede en veiligheid.

Hij voegde eraan toe dat het behoud van de regionale vrede en veiligheid essentieel is voor de bescherming van het gemeenschappelijk belang. De Guyanese president haalde onder meer de goede relatie in CARICOM verband aan en kijkt er naar uit deze en andere banden uit te diepen. Hij noemde in dit kader ook de Guyana Suriname Corporation Council.

Het staatshoofd streeft ernaar de handel tussen Suriname en zijn land te blijven verbeteren. Voorts de culturele, economische, ecologische alsook de sociale corporatie te intensiveren ter bestrijding van transnationale bedreigingen. Deze nieuwe benoeming ziet Granger als een kans om samenwerking tussen de twee republieken te handhaven.

Jones  benadrukte tijdens zijn speech dat Suriname zich zal inzetten om de culturele relatie te verdiepen en de economische activiteiten te intensiveren met Guyana. Rekening houdend met het feit dat de Guyanese diaspora ook heeft bijgedragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Vele Surinamers hebben familiebanden met Guyana en omgekeerd, waardoor er vaak vice versa wordt gereisd.

De formele diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek Guyana en de Republiek Suriname werden vastgesteld op 25 november 1975. De landen hebben sindsdien samengewerkt op het gebied van landbouw, cultuur, milieu, visserij, mijnbouw, bosbouw, gezondheid, veiligheid, handel en transport. Ambassadeur Jones heeft ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van Guyana.

Ambassadeur Jones, die voorheen zaakgelastigde was bij de Ambassade van de Republiek Suriname in Den Haag – het Koninkrijk der Nederlanden, is op 10 april 2019 door de president van de Republiek Suriname, president Desiré Bouterse, beëdigd tot ambassadeur.