Suriname maakt nuttig gebruik van door India geboden financiële mogelijkheden

Suriname maakt nuttig gebruik van door India geboden financiële mogelijkheden

Suriname maakt nuttig gebruik van financieel-economische mogelijkheden via haar samenwerkingspartner, de Republiek India. Ter ondersteuning van de uitvoering van nationale ontwikkelingsprioriteiten is het voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van belang om potentiële en strategische samenwerkingspartners te identificeren. India heeft deze potentie en mede in het kader van de Zuid-Zuid Samenwerking en het belang van donordiversificatie wordt optimaal gebruik gemaakt van de door India afgesproken mogelijkheden.
2030 Ontwikkelingsagenda en realisatie SDG’s in focus bij regering

2030 Ontwikkelingsagenda en realisatie SDG’s in focus bij regering

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met de ondersteuning van Canada een 9-daagse training verzorgd. Suriname zal in 2021 een eerste vrijwillige rapportage plegen naar de VN (lidlanden) toe inzake de progressie betreffende de implementatie van de SDG’s. Deze exercitie behelst enorm veel voorbereiding ten aanzien van het informeren en betrekken van alle actoren, evaluatie van de stappen die reeds zijn ondernomen in Suriname door de ministeries en alle relevante stakeholders met betrekking tot de projecten die zijn uitgevoerd.
Overhandiging Benoemingsbrevet aan Honorair Consuls Canada en Filipijnen

Overhandiging Benoemingsbrevet aan Honorair Consuls Canada en Filipijnen

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft op 6 januari 2020 het Benoemingsbrevet overhandigd aan de Honorair Consul van Canada in Suriname, dhr. Patrick Healy en aan de Honorair Consul van de Filipijnen in Suriname, dhr. Egonlyndon Audhoe. Deze aanstelling als Honorair Consul heeft ten grondslag de bewezen diensten, hard werk en inzet van betrokkenen voor de ontwikkeling van Suriname. Hierbij is het vertrouwen gesteld om voornamelijk op economisch- en handelsgebied de relatie tussen Suriname en de vertegenwoordigde landen verder gestalte te geven en zodoende de reeds bestaande relatie te intensiveren.
Suriname neemt deel aan Ministeriële Vergadering CELAC

Suriname neemt deel aan Ministeriële Vergadering CELAC

Een delegatie onder leiding van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken vertoeft momenteel in Mexico City, ter deelname aan de Speciale Vergadering van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC). Het ligt in de bedoeling dat tijdens deze bijeenkomst Mexico het voorzitterschap van dit Regionaal Integratie Mechanisme formeel op zich zal nemen.
Vierde Politiek Consultatie Mechanisme tussen Suriname en Venezuela

Vierde Politiek Consultatie Mechanisme tussen Suriname en Venezuela

In het kader van het regulier overleg tussen Suriname en Venezuela, heeft de vierde vergadering van het Politiek Consultatie Mechanisme tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken plaatsgevonden.
Suriname ondersteunt duurzaam bosbehoud Kenia

Suriname ondersteunt duurzaam bosbehoud Kenia

Tijdens het officieel bezoek van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken aan de Republiek Kenia in de periode 11 tot en met 13 december jongstleden, heeft de minister als speciale gast deelgenomen aan een evenement voor het planten van bomen.

Minister Pollack-Beighle overhandigt beleidstukken aan president Bouterse

De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, heeft de publicaties “Strategisch Plan 2018 – 2021” en “Beleidsresultaten 2018” officieel overhandigd aan de president van de Republiek Suriname, Z.E. Desiré Delano Bouterse. Deze beleidstukken overhandigde de bewindsvrouw op 21 november 2019.
Buza-minister onderschrijft nieuwe richting ACP en non-interventie standpunt Suriname

Buza-minister onderschrijft nieuwe richting ACP en non-interventie standpunt Suriname

Suriname maakt zich sterk voor het mede uitdragen van de nieuwe richting van de ACP voor versterking van multilateralisme. Tegelijkertijd wijst Suriname ‘elke vorm van interventie en inmenging in de interne aangelegenheden van onze soevereine staat en elk ander soeverein land, krachtig van de hand’. Zo liet minister van Buitenlandse zaken Yldiz Pollack-Beighle maandag weten, bij de start van de 9e ACP Heads of State and Government Summit in Nairobi, Kenia. Suriname zal volgens de bewindsvrouw blijven pleiten voor de handhaving van internationaal recht en democratie. De minister van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigd president Desiré Delano Bouterse aan het hoofd van de Surinaamse delegatie tijdens deze topontmoeting.
Buitenlandse Zaken protesteert tegen verklaring USA en enkele EU landen

Buitenlandse Zaken protesteert tegen verklaring USA en enkele EU landen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname verwerpt de reactie van een aantal diplomatieke vertegenwoordigingen geaccrediteerd bij Suriname, omtrent de uitspraak van de Krijgsraad inzake het 8 december proces.
Samenwerking Suriname en Barbados moet inhoud geven aan integratie Caricom

Samenwerking Suriname en Barbados moet inhoud geven aan integratie Caricom

De samenwerking tussen Suriname en Caricom moet in de ruimste zin des woords inhoud gaan geven aan de verdere integratie van de Caricom. Als beide landen geloven in het project van samenwerking dan kunnen hieruit grote successen voortvloeien. Invulling kan dan worden gegeven aan de door Suriname in 2012 voorgestelde Caribbean Enterprises en daaraan gekoppeld de voedselschuur van het Caribisch gebied. De staatshoofden van beide landen hebben in de afgelopen dagen tijdens het driedaagse werkbezoek van premier Mia Mottley aan Suriname de bilaterale en diplomatieke samenwerking verdiept. Verder is vervolg gegeven aan het Brokopondo Samenwerkingsprogramma dat in 2018 bij het eerste bezoek van premier Mottley met president Desiré Delano Bouterse werd overeengekomen. De twee regeringsleiders gingen tijdens een dinsdag 19 november belegde persconferentie in, op hetgeen in de afgelopen dagen is besproken.
Niet residerende ambassadeurs Duitsland en Ierland bieden geloofsbrieven aan

Niet residerende ambassadeurs Duitsland en Ierland bieden geloofsbrieven aan

De niet residerende ambassadeurs van Duitsland en Ierland hebben hun geloofsbrieven aan Zijne Excellentie president Desiré Bouterse aangeboden. Het gaat respectievelijk om Ute König met als standplaats Port of Spain en Seán Hoy. Laatstgenoemde heeft als standplaats Brasilia. Ambassadeur König gaf aan, kort met president Bouterse gesproken te hebben over hoe de relatie tussen de beide landen verder kan worden versterkt. Ook is er van gedachten gewisseld over klimaatverandering die een belangrijk punt is op de agenda’s van de beide landen.
Suriname neemt afscheid van ex-minister en ambassadeur Lackin

Suriname neemt afscheid van ex-minister en ambassadeur Lackin

Suriname heeft afscheid genomen van ex-minister en ambassadeur Winston Lackin. De heer Lackin heeft voor Suriname heel veel betekend. De uitvaart vond plaats in de KKF-beurshal waar de nabestaanden, familie, vrienden en collega’s afscheid hebben genomen. Z.E. Désiré Delano Bouterse, First Lady Ingrid Bouterse- Waldring en andere prominenten waren ook aanwezig. De leuke herinneringen aan “Jonne” die gedeeld werden door familie, waaronder de zusters en vrienden waren een troost voor de aanwezigen die de uitvaartplechtigheid hebben bijgewoond.
Expo “The Chinese in Me” verlengd

Expo “The Chinese in Me” verlengd

De foto-expo “The Chinese in Me” is op verzoek van velen binnen de samenleving verlengd tot zondag 24 november aanstaande, steeds van 09:00 uur tot 17:00 uur. De tentoonstelling die op zaterdag 16 november van start ging in het verenigingsgebouw Kong Ngie Tong Sang, was aanvankelijk voor twee dagen gepland. Op de expo, die in het teken staat van 166 jaar Chinese vestiging in Suriname, zijn fotowerken te zien van Surinamers met ‘Chinees bloed’, Surinamers die in China zijn geweest en foto’s van personen die hun familiegeschiedenis vertellen via foto’s, stambomen, gezinsverhalen, en/of reiservaringen.
Recente ontwikkelingen Plurinationale Staat Bolivia

Recente ontwikkelingen Plurinationale Staat Bolivia

De Regering van de Republiek Suriname verwerpt ten strengste de recente gebeurtenissen in de Plurinationale Staat Bolivia, welke ertoe hebben geleid dat de gekozen President Evo Morales, mede vanwege de ontstane geweldsgolf, gedwongen zijn functie heeft neergelegd.
Suriname verliest grote zoon in ambassadeur Lackin

Suriname verliest grote zoon in ambassadeur Lackin

“Wij condoleren de gehele samenleving met dit droevig nieuws en het verscheiden van een grote zoon van de republiek Suriname. Hij heeft ons land zeker wereld bekend gemaakt en prestige  aangedragen. Hij was met zijn laatste functie zeker een bijzondere job aan het klaren voor land en volk. Dat was de milieu agenda van regering Bouterse-Adhin uitdragen”, zo uit minister Yldiz Beighle zich op 11 november 2019, in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut. De bewindsvrouw reageert hiermee op het heengaan van ambassadeur Winston Lackin.